Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A2) - Directie van de Speciale Eenheden - National Technical and Tactical Support Unit (NTSU - Sectie R&D)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4201 T 18 24
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Absolute noodzaak om over een dienst R&D te kunnen beschikken die niet op de markt gebracht materiaal kan ontwikkelen volgens de specifieke behoeften van andere diensten DSU en voor het aanpassen van bestaand elektronisch materiaal. Een technische steun aan andere eenheden te geven.

De sectie "Electronic R&D" werkt vooral ter ondersteuning van de andere secties van DSU en in het bijzonder de secties van NTSU. Op basis van de noden van de aanvragers begint R&D in eerste instantie te onderzoeken indien er een reeds bestaande oplossing beschikbaar is, intern of commercieel, eventueel mits bepaalde aanpassingen of modificaties. Indien dit echter niet het geval is zal R&D de verantwoordelijkheid van de ontwikkeling van een specifieke oplossing op maat op zich nemen. Dit gaat van het ontwerpen, prototyping, realisatie, steun aan de eindgebruikers tot eventuele aanpassingen.

Met als doelstelling:
- onze operationaliteit te behouden, door het aangaan van uitdagingen om situaties te deblokkeren, gebruikmakende van nieuwe technologieën;
- de menselijke en materiële inzet te verminderen ;
- het hoofd te bieden aan evoluties in technologische middelen, die gebruikt worden door de criminelen ;
- het realiseren van technische operationele ontwikkelingen op maat.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van ‘covert’ plaatsingen van materiaal in het kader van technische observatie, en de interceptie van communicaties. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit, en levert zij technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

De dienst NTSU wordt ingezet in geval van:
- Gijzeling ;
- Fort Chabrol ;
- Ontvoering ;
- Afpersing ;
- Technische-tactische plaatsingen met specifiek technologisch materiaal waarvoor een hoog niveau van technische kennis of equivalente ervaring is gevraagd ;
- Discrete inkijkoperaties ;
- Interceptie, detectie, identificatie en lokalisatie van communicaties ;
- Technisch operationele steun intern DSU ;
- Nauwe opvolging van de hierboven vermelde technische-tactische operaties, en evaluatie en aanpassing ervan indien nodig in functie van de omstandigheden op het terrein of in functie van evoluties binnen het dossier ;
- Ontwikkeling van technische-tactische oplossingen om aan de operationele behoeften van zijn partners tegemoet te komen ;
- Beheer (DATA CENTER) van de inkomende en uitgaande technische gegevens ;
- Beheer radiocommunicatie van DSU.

De NTSU is georganiseerd in drie pijlers :
- De eerste is zeer operationeel en omvat alle secties belast met de technische en tactische plaatsing van het materiaal (lokalisatie, video, Tactical Team, etc.).
- De tweede is gewijd aan operationele en technologische steun (R&D elektronica, camouflage,…) en biedt een directe ondersteuning aan de secties van de eerste pijler en andere diensten binnen DSU.
- De derde is belast met de distributie van de verzamelde technische informatie naar de ondersteunende partners.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Master met een technische oriëntatie (elektriciteit, elektronica, elektromechanica, informatica, ...)

Gewenst profiel

De sectie R&D is op zoek naar een nieuwe medewerker (burgerpersoneel) met de volgende kwaliteiten :

• Grondige kennis hebben van elektronica in één of meerdere van de volgende materies :
o Analoge en digitale elektronica
o Hardware ontwerp
o Hardware hacking & reverse engineering
o Side channel attack (SPA, DPA)
o Automobiel electronica (CAN Bus : sniffing, analyzing, spoofing)
o Microcontrollers en hun programmering

• Goed kennis hebben van : Python, C (µC), Linux, design PCB ;
• Pluspunten : kennis hebben van audio, video, domotica, beveiligingssystemen (alarmen, DVR,…), kennis C#, telecommunicatie (RF, antennes, …), Software Defined Radio, cryptografie ;
• Kennis hebben van de gangbare informaticaprogramma's, zowel administratief als programmeren ;
• Bij voorkeur reeds praktische ervaring hebben inzake meettechnieken en realisatie ;
• Stressbestendig ;
• Betrokkenheid, motivatie en beschikbaarheid ;
• Georganiseerd en gestructureerd kunnen werken ;
• Initiatieven nemen ;
• Actieve kennis van de tweede landstaal en van het Engels ;
• Autodidact en creatief ;
• In staat zijn om zowel individueel als in teamverband te werken (ook met operationele collega’s).

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Organisatie van één of meerdere eliminerende geschiktheidstesten :
- Bekwaamheidsproeven : Schriftelijke en praktische technische testen
- Selectiecommissie : Nader te bepalen
- Wervingsreserve : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
SEGERS
Voornaam
Bart
Functie
CP Diensthoofd adjunct
E-mail
Bart.Segers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.75.61
Korps/directie/dienst
DGJ-DSU-NTSU