Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Directie van de Speciale Eenheden - National Technical and Tactical Support Unit (NTSU - Administratieve en Logistieke Cel)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5113 T 19 01
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• Dossiers opstellen, analyseren en controleren volgens de geldende regelgeving of procedures ;
• Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen ;
• De toegankelijkheid van de classificatie verhogen ;
• Op basis van de gegevensbank verslagen of lijsten maken ;
• Gegevens ordenen en toekennen aan de categorieën van het computerbestand of de gegevensbank ;
• De verschillende gegevensbanken betreffende het personeelsbeheer raadplegen voor een correcte behandeling van de vraag van het personeelslid ;
• De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren ;
• De medewerkers concrete instructies of opdrachten geven ;
• De partners en de informatie coördineren ;
• Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig ;
• Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst ;
• Verslagen, teksten, presentaties, nota's, memo’s opstellen ;
• Vergaderingen plannen, uitnodigingen sturen en zaal vastleggen ;
• Punctueel co-organiseren van seminarie, activiteiten, opleidingen ;
• Opvolgen van de verschillende budgettaire fiches ;
• Budgettaire rapportages uitvoeren ;
• Een reeks statistieken bijhouden ivm budgettaire fiches van de eenheid ;
• Procedures voor een goed beheer controleren ;
• De prestaties van de personeelsleden van de entiteit opvolgen ;
• De onbeschikbaarheden van de personeelsleden van de entiteit opvolgen ;
• Administratieve gegevens van het personeel up to date houden ;
• De controleverplichtingen inzake medisch toezicht plannen ;
• Nota's en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen ;
• Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/ gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven ;
• Het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet ;
• De bekende procedures voor probleemoplossing toepassen ;
• Een samenvatting van de verzoeken doorsturen naar de technische deskundigen ;
• Zorgen dat kennis up to date blijft voor de materies die deze functie aanbelangen ;
• Telefonisch of via mail antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag ;
• Berichten ontvangen en doorgevenAssurer l'accueil et l'accompagnement de visiteurs.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De Dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van `covert' plaatsingen van materiaal in het kader van technische observatie, en de interceptie van communicaties. Daarnaast voert NTSU inkijkoperaties uit, en levert zij technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

Onder de leiding van de Commando NTSU organiseert de Chef van de Administratieve en Logistieke Cel het werk van de administratieve leden, van de magazijniers en voert administratieve taken uit.

Gewenst profiel

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie ;
• Beslissen - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties ondernemen om de beslissingen uit te voeren ;
• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen ;
• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise ;
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden ;
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen ;
• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen ;
• Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Interview
- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
CORRIAT
Voornaam
Juan
Functie
Hoofdcommissaris
E-mail
juan.corriat@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.46.62
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden