Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A3) - DRF - Diensthoofd Begrotingsopmaak

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4121 T 19 03
Korps/directie/dienst
7337 - Dgr - Financien
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

entre 6 et 9 ans d'expérience - van 6 tot 9 jaar

Niveau
Adviseur (A3)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Steunend op een ervaring en expertise van hoog niveau, de diensthoofd begrotingsopmaak is verantwoordelijk

  • voor de begrotingsstructuur van de Federale Politie,
  • de investerings-, werkings- en personeelsuitgaven correct te budgetteren,
  • een correcte ontvangstenraming uitvoeren,
  • een coherente verantwoording bekomen teneinde de opmaak van de begroting te organiseren, te sturen en te vergemakkelijken, zowel wat de initiële voorstellen betreft als tijdens de begrotingscontrole(s), door de richtlijnen van de FOD Budget en Beheerscontrole te bestuderen en ze te vertalen naar de specifieke interne richtlijnen,
  • ...
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A31 (minimum €54184.69 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van Financiën (DRF) is één van de vier centrale directies van de Algemene Directie voor het beheer van middelen en informatie (DGR) van de Federale Politie. In dit raam is DRF onder anderen met de volgende opdrachten belast:

  • Het organiseren van de processen m.b.t. de opmaak, uitvoering en opvolging van het budget,
  • Het voeren van de algemene boekhouding en het opstellen van de jaarrekening van de organisatie,
  • Het coördineren, vastleggen en beheer van de kredieten,
  • Het verlenen van steun en advies aan het Directiecomité en aan de overheid inzake financiën,
  • Enz.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Voorkeur gegeven aan diploma's met een economische of financiële oriëntatie.

Gewenst profiel

Zie functie beschrijving in bijlage (in het Frans blz.1-5, in het Nederlands blz.6-10)

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Kennistesten en Selectiecommissie

Wervingsreserve: 24 maanden

 

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Dienst Resources
E-mail
drf.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.76.21
Korps/directie/dienst
Directie van Financiën