Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - DRF - Kredietbeheerder

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4012 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7337 - Dgr - Financien
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Er zal voorrang worden gegeven aan personen met een diploma in financiën of economie.

Maximum aantal inschrijvingen
10
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van Financiën (DRF) is één van de vier centrale directies van de Algemene Directie voor het beheer van middelen en informatie (DGR) van de Federale Politie. In dit raam is DRF onder anderen met de volgende opdrachten belast:

  • Het organiseren van de processen m.b.t. de opmaak, uitvoering en opvolging van het budget,
  • Het voeren van de algemene boekhouding en het opstellen van de jaarrekening van de organisatie,
  • Het coördineren, vastleggen en beheer van de kredieten,
  • Het verlenen van steun en advies aan het Directiecomité en aan de overheid inzake financiën,
  • Enz.
Functiebeschrijving

De Kredietbeheerder coördineert het algemene beheer van de toegekende kredieten. Met andere woorden, hij of zij zorgt voor de volgende activiteiten:

  • aanleveren van budgetvoorstellen op basis van de meerjarenplannen en -programma's
  • meewerken aan het opstellen van de ramingstaten
  • het uitwerken van verschuivingen tussen kredieten en voorstellen van transferts 
  • ...

 

Gewenst profiel

Beschikken over goede vaardigheden op het gebied van cijferanalyse en een goede beheersing van Excel.

Zie de functiebeschrijving in bijlage (in het Nederlands p. 1-5, in het Frans p. 6-10).

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Kennistesten.

Selectiecommissie.

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Dienst Resources
E-mail
drf.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.76.21
Korps/directie/dienst
Directie van Financiën