Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1 - Financieel Adviseur - Federale Gerechtelijke Politie (DGJ)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4026 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6990 - Dgj - Beleidstechnische Ondersteuning
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of certificaat dat tenminste gelijkwaardig is aan deze die in aanmerking komen voor de aanwerving van niveau A bij de Federale Overheid.

Specifieke diplomavereisten

Master in Economie of Financiën 

Maximum aantal inschrijvingen
35
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De Federale Gerechtelijke Politie (DGJ) oefent, op het ganse Belgische grondgebied, missies van gerechtelijke politie (identificatie en onderzoek van daders van strafbare overtredingen) gespecialiseerd in bovenlokale (en internationale), georganiseerde en destabiliserende cirminaliteit uit, en in misdaden die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

De Algemene Directie zorgt voor de gehele directie:

- de opvolging en de uitwerking van nieuwe methodes met betrekking tot deze missies;

- de verdeling van de middelen en personen en in het bijzonder tussen de verschillende missies;

- de formulering van de noden betreffende de missies voor dewelke de algemene commissie of andere algemene directies bevoegd zijn;

- de opvolging van de observatie van het nationaal veiligheidsplan;

- de relatieve vooruitzichten in de evolutie van de missies, technieken en middelen van de federale politie in het algemeen en van de directie in het bijzonder.

 

Wil je meer weten over DGJ ? Raadpleeg de officiële website: Federale Gerechtelijke Politie/Federale Politie

 

Functiebeschrijving

 

De Directie van de Federale Gerechtelijke Politie (DGJ) is op zoek naar een adviseur om zijn ondersteuningsteam voor de algemene directie van DGJ te versterken, in het bijzonder voor de eenheid overheidsopdrachten.

U heeft ervaring en interesse in overheidsopdrachten, als adivseur geeft U raad en neemt deel aan de ontwikkeling van de richtlijnen en zorgt voor de uitvoering ervan.

U zorgt voor de contacten met interne en externe partners en onderhoudt het professionele netwerk als vertegenwoordiger van DGJ.

 

Geïnteresseerd? Raadpleeg hieronder de gedetailleerde functiebeschrijving (bijlage). 

Gewenst profiel

 

Praktische kennis :

Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART)

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een
constructieve manier contacten te onderhouden.
Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn
te ondernemen.
Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en
competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader
over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.                                 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
CORRADIN
Voornaam
Isabelle
Functie
Coordinatrice/Coördinator PLIF
E-mail
isabelle.corradin@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.78.52
Korps/directie/dienst
6990 - Appui technique à la gestion/Beleidstechnische Ondersteuning