Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A2) - ICT Adviseur

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4145 T 19 02
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
30
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat minstens overeenstemt voor een aanwerving van een betrekking niveau A binnen de federale administratie en met name : master in informatica ;

Niveau
ICT-adviseur (A2)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De ICT adviseur werkt binnen de ICT-afdeling van de politiezone Brussel Hoofstad Elsene en rapporteert rechtstreeks aan de ICT-directeur. Hij beheert alle systeem-middelen die nodig zijn voor het goed functioneren van de verschillende diensten van de politiezone.

Als technisch expert, zijn de hoofdtaken als volgt:

 • Het beheer de IT infrastructuur van de zone (servers, SAN's, switches, ...) verzekeren
 • Voorstellen aan de directie overmaken aangaande de vervanging van het bovengenoemde materialen te doen en helpen bij het opstellen van het technische gedeelte van de bestekken.
 • zich op de hoogte houden van de nieuwe oplossingen en technologieën op verschillende gebieden van IT (infrastructuur, beveiliging, ...)
 • Scripts voor de automatisering van de dagelijkse beheerstaken schrijven.
 • Een accurate monitoring van de uitrustingen en processen in productie waarborgen (hardware, applicaties, databases, ...)
 • Voor de back-up en de beveiliging van de gegevens zorgen
 • Deelnemen aan de wachtdienst (bereikbaar en terugroepbaar s'nachts en in het weekend).
 • Ontwikkelen van tools voor de wachtdienst om hun taken te verlichten.
 • Diagnoses stellen en oplossingen brengen voor terugkerende problemen die speciale aandacht vereisen.

Als verantwoordelijke van de cel beveiliging en netwerk zal hij/zij

 • De ploegoversten superviseren
 • Overgaan tot de evaluatie van het personeel dat onmiddellijk onder zijn bevoegdheid valt.
 • De samenwerking tussen de leden van de verschillende ploegen bestendigen.
 • Toezien op de permanenten vorming van de leden van zijn ploegen.
 • Taken opvolgen in functie van hun prioriteit.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de algemene functionele directie, is onze ICT-afdeling een strategische steunpilaar in alle aspecten van de dagdagelijkse politiewerking en ook van de functionering van de politiezone. Onze zone investeert de laatste jaren sterk in de uitbouw van zijn ICT-infrastructuur. Daarnaast volgen we ook de trends van mobiele toepassingen en wordt sterk geïnvesteerd in de vernieuwing van onze applicaties. Bij de ICT-afdeling van onze politiezone sta je in voor een strategische ondersteuning van de politiemensen op het terrein, maar ook voor de ander personeelsleden van de politiezone voor wat betreft radio-communicatie, informatica netwerk en telefonie.

Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Licentciaat of Master in Informatica

Gewenst profiel

Bekwaamheden:

 • Hij/Zij neem het leadership in de projecten zal de ploegen rond een gemeenschappelijk doel motiveren
 • Hij/Zij kan zowel in een groep als individueel werken
 • Hij/Zij heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Hij/Zij denkt innovatief door nieuwe en creatieve ideeën naar voor te brengen
 • Hij/Zij Organiseer zijn werk op een efficiënte manier
 • Hij/Zij bestudeert nieuwe thema's om up-to-date te blijven binnen zijn expertisegebied.

Gedrag:

 • Hij/zij is eerlijk en heeft respect voor anderen
 • Hij/zij werkt transparant en kan aan zijn/haar collega's en zijn/haar manager rapporteren
 • Hij/zij is dynamisch en creatief
 • H/Zij is flexibel en hij kan zich gemakkelijk aanpassen
 • H/Zij is bereid elke aanvullende training - die door het management nuttig wordt geacht - te volgen
 • Hij/Zij is stressbestendig
 • Hij /Zij is klantgericht

Kennis :

 • Specialist in de omgevingen Linux Redhat v5, v6 & v7
 • Geavanceerde kennis van scripts waaronder Bash, Awk, PHP en Python
 • Kennis van open source virtualisatie-oplossingen (oVirt, xen) is een troef
 • beheerst VMWare ESXi 6.5
 • Kennis van Microsoft-serveromgevingen (AD, SCCM, ...)
 • Kennis van WEB-serverconfiguratie
 • Netwerkkennis
 • Ervaring met het opzetten van de systeemarchitectuur
 • Kennis van systemen voor hoge beschikbaarheid is een troef

Specifieke kennis:

 • Titularis van een Master's degree in Informatica zijn
 • Titularis van rijbewijs van het type B zijn
 • Kennis van het Frans is noodzakelijk
 • Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
PETERMANS
Voornaam
PASCAL
Functie
DIR ICT
E-mail
pascal.petermans@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 21
Korps/directie/dienst
PZ Brussel HOOFDSTAD Elsene