Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-assistent (C) - ICT-assistent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6623 N 19 02
Korps/directie/dienst
5363 - Noorderkempen
Werkplaats
Vrijheid 13-17
2320 Hoogstraten
Provincie/Regio
Antwerpen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
ICT-assistent (C)
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

1. Kerntaken
Het bieden van bijstand aan de systeembeheerder (consulent IT) in de uitvoering van de taken met het oog op het verzekeren van de continuïteit van de operationele werking en de beveiliging van de informaticasystemen en -infrastructuur.

2. Hoofdopdrachten
(niet limitatief en kan steeds gewijzigd worden, afhankelijk van de noden van de organisatie)
- Instaan voor het dagelijks beheer en onderhoud van de diverse informaticasystemen, in samenspraak met interne betrokkenen en externe partners met oog op het verzekeren van de continuïteit van de werking en beveiliging van de informaticasystemen;
- Monitoren van de goede werking van de servers met het oog op de continuïteit van de operationele werking;
- Opvolgen van de back-ups en het uitvoeren van restores met het oog op de beveiliging van de informaticasystemen;
- Het bieden van een klantgerichte eerstelijnsondersteuning van de gebruikers bij hun IT-gerelateerde vragen en problemen; geven van ondersteuning bij nieuwe informaticatoepassingen;
- Beheer van technische defecten;
- Opvolgen en uitvoeren van de installatie van het computermateriaal;
- Beheer van de licenties.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Noorderkempen omvat de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas.

Extra aanbod
Fietsvergoeding
Bijzonder nuttige ervaring in de privé-sector kan in aanmerking genomen worden.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

1. Kennis
- Kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politie;
- Kennis van de politiezone (visie, missie, waarden, zonaal veiligheidsplan, …);
- Een praktische en theoretische kennis van de informaticatechnologie;
- Algemene kennis van netwerken en besturingssystemen, relationele databases en internetsysteemtalen;
- Algemene kennis van pc- en printerconfiguraties;
- Kennis van databankbeheersystemen;
- Kennis en inzicht in de politionele informatiehuishouding.

2. Vaardigheden
- In staat zijn om lokale programma’s te ontwikkelen;
- Betrouwbaar en integer;
- Discreet en loyaal;
- Verantwoordelijkheidsgevoel;
- Zin voor orde, methode en stiptheid;
- Zelfstandig dossiers kunnen beheren, analyseren, verder uitwerken;
- Flexibel zijn;
- Kunnen werken in teamverband;
- Communicatieve en sociale vaardigheden, aanspreekbaar en luisterbereid;
- Klantgerichte ingesteldheid.

3. Attitude
- Respect voor het beroepsgeheim;
- Zin voor initiatief;
- Hulpvaardig;
- Flexibel;
- Flexibel en autonoom werken, beschikbaar;
- Vaktechnische kennis en relevante informatie in zich opnemen, toepassen en in een klare, correcte boodschap overbrengen;
- Probleemoplossende en constructieve ingesteldheid.

Gewenst profiel

- In bezit van een rijbewijs B
- Houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs
- Ervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nog nader te bepalen. Deze worden aan de kandidaten overgemaakt.

Informations

Naam
Gijsbrechts
Voornaam
Rob
Functie
Afdelingshoofd PLIF
E-mail
pz.noorderkempen@police.belgium.eu
Telefoon
03/340.88.00
Korps/directie/dienst
PZ Noorderkempen