Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-assistent (C) - ICT-Assistent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6649 N 19 02
Korps/directie/dienst
5444 - Brugge
Werkplaats
Lodewijk Coiseaukaai 3
8000 Brugge
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
20
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Diploma secundair onderwijs of getuigschrift ten minste evenwardig met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving niveau C bij de Federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

kennis hebben van netwerksystemen en informaticatoepassingen

Niveau
ICT-assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Functionele doelstelling 1: Administratieve en technische taken eigen aan de dienst ICT uitvoeren.
Doel: Ervoor zorgen dat alle opdrachten op een kwaliteitsvolle, efficiënte en klantvriendelijke manier behandeld en afgehandeld worden.
Deelactiviteiten:
Helpdesk ICT
 Biedt administratieve en technische ondersteuning aan de medewerkers waar nodig. Zowel telefonisch als per mail.
 Beheren en opvolgen van de eerstelijnshulp binnen de daardoor aangekochte applicatie.
 Maakt deel uit van de permanentierol.
Netwerk
 Plaatsen en vervangen van PC’s, printers en andere kleine hardware.
 Aanpassen en opvolgen van de verschillende gebruikersrechten en -toegangen.
 Hardware op de correcte manier koppelen met het netwerk.
 Dagdagelijks onderhoud van de verschillende informaticasystemen in het korps.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal C1A (minimum €24361.37 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst ICT is verantwoordelijk voor het volledige informatica platform binnen de Lokale Politie Brugge. Beheer van computers, ontwikkelen van software, onderhoud en configuratie van het netwerk, helpdesk,… behoren tot de dagdagelijks taken van de dienst.
Kortweg ICT in de brede zin van het woord.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Omgaan met informatie: informatie behandelen
Omgaan met taken: problemen oplossen
Omgaan met relaties: servicegericht handelen
Omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaar tonen en stress beheren
Organisatiespecifieke cluster: accountability

Gewenst profiel

Competenties volgens het 5+1 Model van Hudson

Omgaan met informatie: informatie behandelen
Omgaan met taken: problemen oplossen
Omgaan met relaties: servicegericht handelen
Omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen en stress beheren
Organisatiespecifieke cluster: accountability

Kennis en vaardigheden

 Inzicht hebben in de noden van het korps binnen het domein informatica.
 Kennis hebben van netwerksystemen en informaticatoepassingen.
 Goede kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst
 Relevante kennis hebben van alle aspecten van basispolitiezorg
 Taken van verschillende medewerkers op een doordachte manier tot een goed einde kunnen brengen.

Attitudes

 Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie.
 Het vervullen van een voorbeeldrol.
 Vervullen van de toegewezen taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit.
 Bereidheid tot permanente vorming in verband met kennisdomeinen voor de functie.

Beschikbaarheid

 De invulling van de functie is voltijds. De eventuele uitzondering door verminderde of niet-beschikbaarheid dient in overeenstemming te zijn met statutaire en de specifieke korpsreglementering.
 Het personeelslid is werkzaam in een dienstregeling in overeenstemming met de geldende korpsreglementering.
 Het personeelslid organiseert zich zodanig dat zijn beschikbaarheid verenigbaar is met de eisen van de uitgeoefende functie.

Varia

Rijbewijs B vereist.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- eliminerende kennisproef
- gestructureerd interview

Wervingsreserve van 24 maanden.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DEPRINCE
Voornaam
Dieter
Functie
ICT-consulent
E-mail
dieter.deprince@police.belgium.eu
Telefoon
050 44 88 78
Korps/directie/dienst
PZ Brugge