Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - ICT Consulent - Directie van de Federale Gerechtelijke Politie (DGJ)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5046 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6990 - Dgj - Beleidstechnische Ondersteuning
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of certificaat gelijkwaardig voor aan deze nodig voor de aanwervingen op niveau B bij de Federale Overheid.

Specifieke diplomavereisten

Bachelor in Informatica

Maximum aantal inschrijvingen
35
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De Federale Gerechtelijke Politie (DGJ) oefent, op het ganse Belgische grondgebied, missies van gerechtelijke politie (identificatie en onderzoek van daders van strafbare overtredingen) gespecialiseerd in bovenlokale (en internationale), georganiseerde en destabiliserende cirminaliteit uit, en in misdaden die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

De Algemene Directie zorgt voor de gehele directie:

- de opvolging en de uitwerking van nieuwe methodes met betrekking tot deze missies;

- de verdeling van de middelen en personen en in het bijzonder tussen de verschillende missies;

- de formulering van de noden betreffende de missies voor dewelke de algemene commissie of andere algemene directies bevoegd zijn;

- de opvolging van de observatie van het nationaal veiligheidsplan;

- de relatieve vooruitzichten in de evolutie van de missies, technieken en middelen van de federale politie in het algemeen en van de directie in het bijzonder.

 

Wil je meer weten over DGJ? Raadpleeg de officiële website : Federale Gerechtelijke Politie/Federale Politie

 

Functiebeschrijving

 

De Directie van de Federale Gerechtelijke Politie  (DGJ) is op zoek naar een ICT-Consulent.

Als ICT-expert zorgt u voor de steun, het onderhoud en de expertise van ICT om de gebruikers van DGJ toe te laten hun missies uit te voeren op een efficiënte en effectieve manier.

Als "helpdesk", zal u ten dienste staan van de leden van DGJ om informatie over te brengen en technische oplossingen te bieden voor hun vragen en/of problemen.

 

Wil je meer weten? Raadpleeg de gedetailleerde functiebeschrijving hieronder (bijlage).

 

Gewenst profiel

 

Praktische kennis :

• Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
• Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
• Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteldworden.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
FILLEE
Voornaam
Pierre
Functie
Chef de service - Diensthoofd
E-mail
pierre.fillee@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.65.51
Korps/directie/dienst
6990 - APPUI TECHNIQUE A LA GESTION/BELEIDSTECHNISCHE ONDERSTEUNING