Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B) - ICT - CONSULENT – NETWERK- EN VEILIGHEIDSBEHEERDER

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5203 T 18 03
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De technische- en veiligheidsbeheerder verzekert het dagelijks beheer en onderhoud van de operationele informatica netwerken van de zone alsook de veiligheid van deze netwerken. Om de kwaliteit, de prestatie, de veiligheid van het netwerk te garanderen dient hij :
- het LAN en WAN netwerk beheren (configuratie, wijzigingen, inventaris,….) ;
- dashboards in plaats stellen aangaande de goede werking en de monitoring van het netwerk ;
- voorkomen van afwijkingen en pannes op het politienetwerk ;
- mogelijke problemen op het politienetwerk oplossen in samenwerking met externe partners ;
- beheer van de internetaansluitingen van de zone (configuratie, wijzigingen, optimalisatie,…) ;
- in plaats stellen van veiligheidsprocedures en de controle hierop (firewalls, toegangsrechten en authenticatie (enkel of dubbele) ;
- centraliseren en documenteren van alle informatie aangaande het netwerk (topologie, plannen, technische steekkaarten, procedures, protocols,…) ;
- de nodige tools ter beschikking te stellen van de techniekers voor de verdeling van updates van antivirus programma’s, software en andere bestanden op het niveau van de werkstations en dit in nauwe samenwerking met de cel techniekers ;
- beheer bestand lokale IP-adressen ;
- een gedetailleerd plan opstellen aangaande de evolutie van het netwerk op korte, middellange en lange termijn op basis van de evolutie van de technologieën en de werking van de zone (herstructurering van de bezetting van bepaalde gebouwen, …).
Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Binnen de algemene functionele directie, is onze ICT-afdeling een strategische steunpilaar in alle aspecten van de dagdagelijkse politiewerking en ook van de functionering van de politiezone.
Onze zone investeert de laatste jaren sterk in de uitbouw van zijn ICT-infrastructuur. Daarnaast volgen we ook de trends van mobiele toepassingen en wordt sterk geïnvesteerd in de vernieuwing van onze applicaties.
Bij de ICT-afdeling van onze politiezone sta je in voor een strategische ondersteuning van de politiemensen op het terrein, maar ook voor de ander personeelsleden van de politiezone voor wat betreft radio-communicatie, informatica netwerk en telefonie.

Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen.
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

- graduaat/ bachelor in de informatica ;
- het Brevet Technisch Beheerder ISLP is een voordeel ;
- in het bezit zijn van een rijbewijs B ;
- kennis van gebruikelijke exploitatie-systemen (Windows/Linux) ;
- kennis netwerken (LAN/WAN) ;

Gewenst profiel

- in het bezit zijn van een rijbewijs B ;
- wachtdienst verzekeren ;
- kennis van gebruikelijke exploitatie-systemen (Windows/Linux) ;
- kennis netwerken (LAN/WAN) ;
- kennis van de meest gebruikte office producten ;
- klantgericht denken/handelen ;
- blijk geven van beschikbaarheid, van flexibiliteit (bereikbaar en terugroepbaar zijn) ;
- zich op de hoogte houden van de technologische evolutie in zijn domein ;
- in teamverband kunnen werken met een positieve instelling ;
- weerstands- en doorzettingsvermogen hebben en volhardend zijn ;
- zich verbinden tot het volgen van iedere bijkomende opleiding die nuttig wordt geacht door de directie.
Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Informations

Naam
PETERMANS
Voornaam
PASCAL
Functie
CP DIR ICT
E-mail
pascal.petermans@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 79 21
Korps/directie/dienst
ZP 5339 Bruxelles CAPITALE Ixelles