Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - ICT-consulent (niveau

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5038 N 18 05
Korps/directie/dienst
5351 - Minos
Werkplaats
Liersesteenweg 1A
2640 Mortsel
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving van de betrekkingen van niveau B, in het bijzonder van een diploma of getuigschrift bachelor in de informatica of ICT.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Het betreft een contract van bepaalde duur met oog op een statutaire betrekking. (Dringende externe werving)

De voltijdse functie omvat volgende taken :

 • Voert taken uit van beheer van de technologie m.b.t. telematica, waaronder informatica en telefonie.
 • Beheert de technische kant van behandeling software.
 • Adviseert m.b.t. aankopen en beheer van informaticamateriaal.
 • Neemt de nodige maatregelen voor de continuïteit van de beschikbaarheid van informaticamiddelen.
 • Staat het functioneel beheer bij het uitvoeren van hun taken.
 • Voert diverse taken uit relevant voor de dienst.

De medewerker ICT oefent zijn/haar taak uit onder leiding en rechtstreeks gezag van het diensthoofd FLIP (Financiën, Logistiek, Informatica en Personeel)

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Voorstelling korps/directie/dienst

De lokale politiezone Minos bevat het grondgebied Mortsel, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek en Boechout. Wij zijn een middelgrote zone met een personeelsbestand van een 170-tal personeelsleden. De ICT-dienst bestaat uit vier teamleden dewelke aangestuurd worden door het diensthoofd FLIP. De laatste jaren is de ICT-werking alleen maar belangrijker geworden binnen een politiewerking. Binnen de politiezone is er de laatste jaren dan ook veel geïnvesteerd in ICT, o.a. de uitrol van het Mobile-Office project. Uiteraard is er nog veel potentieel en zijn wij daarom op zoek naar een sterke kracht om het team compleet te maken.

 

 

Extra aanbod
De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal B1B (28.339,72 € minimum tot 42.143,73 € maximum aan de huidige indexcoëfficiënt)
Relevante ervaring kan gevaloriseerd worden in de anciënniteitsregeling met een maximum van 9 jaar.
Gewenst profiel

Specifieke vereisten voor de betrekking :

 

 • Over een grote integriteit beschikken : respect voor anderen, noch favoritisme, noch discriminatie
 • Hoge frustratietolerantie en incasseringsvermogen
 • In alle omstandigheden blijk geven van een correcte en loyale ingesteldheid
 • Ordelijk, methodisch, stipt en respect voor termijnen hebben
 • Aanpassingsbereid zijn
 • Klantvriendelijk zijn
 • discretie
   
  Kennis :
 • bereid zijn de nodige opleidingen te volgen en op de hoogte blijven van de technische evolutie binnen het domein
 • grondige kennis van de werking van de telematica
 • kennis hebben van de wetgeving van de overheidsopdrachten
 • kennis bezitten van de wetgeving m.b.t. het politiewezen
 • kennis hebben van alle aspecten van excellente politiezorg
 • vlot gebruik van informaticatoepassingen zowel specifieke toepassingen in de politie, als andere informaticatoepassingen
   
   
  Vaardigheden :
 • probleemoplossend denken en werken
 • autonoom beslissingen kunnen nemen
 • zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken
 • beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken
 • stressbestendig functioneren
 • bijdragen tot een positieve werksfeer
 • leergierig zijn en bereid zich bij te scholen
Selectiemodaliteiten in de eenheid

* kennistest

* selectiegesprek

Informations

Naam
Maes
Voornaam
Bart
Functie
Diensthoofd Financiën, Logistiek, Informatica en Personeel
E-mail
bart.maes@politieminos.be
Telefoon
03/451 98 13
Korps/directie/dienst
PZ Minos