Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B) - ICT Consulent - Programmeur

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5047 N 19 15
Korps/directie/dienst
5415 - Gent
Werkplaats
Antonius Triestlaan 12
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisatie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De medewerker voert zijn/haar opdrachten uit onder leiding van het diensthoofd ICT.
De medewerker maakt deel uit van het Team Bedrijfstoepassingen – Ontwikkeling van de Dienst ICT.

   

Specifieke opdrachten en/of concrete taakomschrijving:

- Uitvoeren van projecten binnen het domein softwareontwikkeling (onder leiding van de projectleider van het project);

  • Op basis van de functionele analyse een inschatting maken van de doorlooptijd van het project alsook het opdelen van de analyse in use cases;
  • Opmaken databaseontwerp en eigenlijke implementatie van het ontwerp op de database infrastructuur;
  • Ontwikkeling van de softwaretoepassing (op basis van Agile-ontwikkeling);
  • Documenteren van het project (database, code, handleiding voor de gebruiker,…);

- Ondersteuning aan de gebruikers bij de ingebruikname van de toepassing en tijdens de levensduur van de toepassing;
- Uitwerken van wijzigingen aan de database of de softwaretoepassing (change requests);
- Bereidheid om deel te nemen aan een wachtdienst.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Gent is de op één na grootste politiezone van Vlaanderen, bestaat uit 6 hoofdcommissariaten, 5 commissariaten en telt ongeveer 1300 personeelsleden. De dienst Informatie- en Communicatietechnologie biedt IT-ondersteuning aan alle diensten van het korps.
Concreet staat de dienst o.m. in voor
- de installatie van IT soft- en hardware
- het ontwikkelen van specifieke tools en software
- het onderhoud van het netwerk en serverpark
- het onderhoud van het VOIP-netwerk, de radiocommunicatie en de camera-systemen binnen de Stad Gent.

Extra aanbod
Politiezone Gent levert maximale mobiliteitsinspanningen en stelt o.a. fietsen, zowel stadsfietsen als e-bikes, ter beschikking van haar personeelsleden, te gebruiken voor het woon- werktraject.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Bachelordiploma in een ICT-richting.

Gewenst profiel

Het competentieprofiel is te vinden via Jobpol/Administratieve jobs/Competentieprofielen/B of via deze link.

 

Specifieke competenties

- Sterk analytisch vermogen bezitten;
- Blijk geven van grote klantgerichtheid;
- Grondige kennis van databasestructuren en van de werking van relationele databanken;
- Grondige kennis van MS SQL (database, tabellen, query’s,…);
- Grondige kennis van het .NET framework en C#;
- Kennis van MySQL, Java(script) en HTML is een pluspunt;
- Kennis van AGILE ontwikkelen of de grote bereidheid om dit principe aan te leren;
- In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Deze vacature vereist een motivatiebrief en CV. Beide documenten dienen aan het dossier toegevoegd te worden.

- Gestructureerd interview/gesprek en praktische proef waarin wordt gepeild naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes cfr. het functieprofiel;
- Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er, afhankelijk van het aantal kandidaten, een uitsluitende schriftelijke of praktische proef georganiseerd worden;
- Screening op basis van CV, motivatiebrief, een praktische proef en een selectiegesprek. Om te slagen moet de kandidaat 60% halen en op ieder onderdeel 50%.

 

Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
Vansevenant
Voornaam
Ruben
Functie
Diensthoofd ICT
E-mail
Ruben.Vansevenant@police.belgium.eu
Telefoon
09/266 65 27
Korps/directie/dienst
Politiezone Gent