Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1) - ICT - Office 365/Sharepoint specialist - Projectontwikkelaar

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 4008 N 19 05
Korps/directie/dienst
5405 - Pajottenland
Werkplaats
Bruneaustraat 101
1755 Gooik
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Er wordt u een contract aangeboden voor de duur van het project met een looptijd van 24 maand.
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
15
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A1 bij de federale rijksbesturen.

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Als Office 365/Sharepoint specialist ben je verantwoordelijk voor het implementeren, optimaliseren en ondersteunen van software op het Microsoft Office 365 en het Sharepoint 2016 platform. Je inventariseert de behoeften van de betrokken korpsen en analyseert de mogelijkheden voor gebruik, zowel op het gebied van de operationele politiewerking als voor interne en externe administratieve en beheerstaken en voor informatie- en communicatiebehoeften. Je vertaalt deze naar practische en functionele ontwerpen die je verder implementeert:

• Je denkt technische architecturen uit op basis van de specifieke noden van de politiekorpsen afzonderlijk en van hun interzonale samenwerking.
• Je werkt de technische concepten en technische analyse uit.
• Je ontwikkelt nieuwe oplossingen gebaseerd op de mogelijkheden van dit Windowspakket, in het bijzonder SharePoint.
• Je onderzoekt de integratiemogelijkheden met andere specifieke systemen in gebruik binnen de geïntegreerde politie.
• Je focus gaat uit naar het in kaart brengen van functionele noden en daarbij maak jij de technische vertaalslag voor de technische implementatie waarna je overgaat tot de implementatie. Je documenteert en consolideert de systemen en ontwikkelingen.
• Je staat in voor de vorming en ondersteuning van de gebruikers

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De geïntegreerde politie heeft beslist over te schakelen naar Microsoft Office 365 for Entreprises.
Alle politiezones worden geacht al hun verschillende in gebruik zijnde bureautoepassingen naar dit het Office 365pakket te migreren. Als adviseur-ontwikkelaar sta je in voor de uitvoering van het project houdende de implementatie, optimalisatie en ondersteuning van de Microsoft Office 365 software en het Sharepoint 2016 platform.

In het kader van dit project zal je onder meer ingezet worden binnen het samenwerkingsverband dat de politiezones Pajottenland, Zennevallei en Rode aangegaan zijn om de Microsoft Office 365 software en het Sharepoint 2016 platform te implementeren en te ondersteunen in de drie zones afzonderlijk én overkoepelend een suprazonaal platform te creëren. Dit geheel binnen het nationale framework.

Extra aanbod
- Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
- Mogelijkheid tot telethuiswerk
- Deze functie opent het recht op de toelage “nuttige tweetaligheid” (25%) voor houders van een brevet SELOR Frans.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een sharepoint certificaat strekt tot aanbeveling.

Gewenst profiel

- grondige kennis van informaticatoepassingen;
- zelfstandig kunnen werken;
- zin voor orde en methode;
- probleemoplossend werken;
- uitgesproken en erkende integriteit;
- discreet;
- diplomatisch;
- stressbestendig;
- bereidheid tot het presteren van flexibele dienstprestaties in functie van een operationele noodzaak;
- bereidheid tot permanente bijscholing met betrekking tot de functie;
- teamgeest kunnen stimuleren;
- uitgesproken zin voor kwaliteitsstreven;
- in staat zijn tot innoverend denken en een sterke dynamiek en creativiteit aan de dag leggen.
- uitgebreide kennis van SharePoint en gerelateerde producten zoals Yammer, Office 365, teams, flow, powerapps,…
- Development skills in O365 is een vereiste
- Goede kennis van de O365 suite is een vereiste
- Relevante werkervaring met Microsoft SharePoint ontwikkeling en projectervaring in office365 evenals kennis van de organisatie en werking van de politie strekken tot aanbeveling
- Ervaring met business of functionele analyse (binnen een bepaalde domein) is een pluspunt

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Wervingsreserve van 24 maanden.
Kennistest en interview.

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Hellinckx
Voornaam
Marc
Functie
Korpschef
E-mail
pz.pajottenland.plif@police.belgium.eu
Telefoon
054 31 35 41
Korps/directie/dienst
PZ Pajottenland