Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - lid binnen de sectie personeel CSD Limburg

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6989 N 18 05
Korps/directie/dienst
7298 - Coord En Steundirectie - Arr Limburg
Werkplaats
Luikersteenweg 228
3500 Hasselt
Provincie/Regio
Limburg
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Het betreft een statutaire betrekking.

 • Uitvoering van het HRM beleid dat door de directie werd opgesteld.
 • Voert taken uit van personeelsbeheer, o.a. beheren van personeelsdossiers waaronder arbeidstijdorganisatie, evaluatiedossiers.
 • Voert talen uit van het opleidingsmanagement, plant en beheert de opleidingen zowel intern als extern.
 • Coördineert en voert taken uit van rekrutering voor de geïntegreerde politie.
 • Voert diverse taken uit relevant voor de dienst.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De sectie P van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake HR verzekerd wordt voor de entiteiten van de federale politie die aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake HR binnen de CSD en de FGP.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Een sterke interesse voor personeelszaken

Gewenst profiel

Attitude:

 • Over een grote integriteit beschikken: respect voor anderen, noch favoritisme, noch discriminatie.
 • In alle omstandigheden blijk geven van een correcte en loyale ingesteldheid.
 • Ordelijk, methodisch, stipt en respect voor termijnen hebben.
 • Aanpassingsbereid zijn.
 • Klantvriendelijk zijn.
 • Discretie.

Kennis:

 • Zeer goede kennis van human resources management.
 • Grondige kennis van wetgeving rond de regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.
 • Kennis bezitten van de wetgeving m.b.t. het politiewezen.
 • Kennis hebben van alle aspecten van excellente politiezorg.
 • Vlot gebruik van informaticatoepassingen.

Vaardigheden:

 • probleemoplossend denken en werken.
 • Autonoom beslissingen kunnen nemen.
 • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken.
 • Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken.
 • Stressbestendig functioneren.
 • Bijdragen tot een positieve werksfeer.
 • Leergierig zijn en bereid zijn bij te scholen.
Selectiemodaliteiten in de eenheid
 • Cognitieve vaardigheidsproef (bij de Federale Politie te Brussel): deze proef bestaat uit enkele psychotechnische testen waarmee we jouw logische redeneervermogen kunnen evalueren. Dit o.a. via cijfer- en figuurreeksen of woordassociaties. Hiernaast onderwerpen we je aan een taalproef. Als je slaagt zijn de resultaten onbeperkt geldig.
 • Selectie-interview (bij de CSD limburg): in het selectie-interview peilen we naar je motivatie, werkervaring en competenties.

Bij kandidaatstelling dient het inschrijvingsformulier aan de Federale Politie - dienst Rekrutering en Selectie overgemaakt te worden.

Per post : Federale Politie

                  Dienst Rekrutering en Selectie

                  Kroonlaan 145 A

                  1050 Brussel

 

Informations

Naam
Hellemans
Voornaam
Annelies
Functie
Adviseur
E-mail
annelies.hellemans@police.belgium.eu
Telefoon
011/29 17 25
Korps/directie/dienst
CSD Limburg dienst personeel