Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Vakman (D) - Loodgieter

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 7101 T 19 03
Korps/directie/dienst
7705 - Drl - S - Sec Facility Management
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
Geen diploma vereist
Diplomavereisten

Geen diploma vereist.

Niveau
Vakman (D)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Voeren de onderhouds- en herstellingswerken wat loodgieterij betreft in de gebouwen (lekker, ontstoppingen, …) om de werkomgeving van de medewerkers van de organisatie optimaal in te richten.

Als loodgieter, de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

Voorbeelden van taken :

 • Werkorders tijdig en met zorg afwerken door gestructureerd te werken en weldoordacht om te gaan met tijd en middelen.
 • De specifieke veiligheidsvoorschriften toepassen bij het gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen, installaties en gebouwen.
 • De persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
 • De werkplaats ordenen en schoonmaken.
 • Persoonlijk ter beschikking gesteld gereedschap dagelijks onderhouden en defecten signaleren
 • Milieuvoorschriften respecteren.
 • Uitvoeren van huurdersonderhoud en kleine herstellingen van sanitaire installaties(kalksteen verwijderen, vervanging van de vlotters,…).
 • Technische steun verlenen tijdens de sanitaire onderhoudswerken door privébedrijven.
 • Uitvoeren van enkele kleine inrichtingen die de Regie der Gebouwen niet op zich neemt.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal D1A (minimum €21543.79 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Logistiek (DRL) staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de Geïntegreerde Politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (functie uitrusting, voertuigen, wapens, ...), diensten (overheidsmarkten, …) en in een passende werkomgeving (burelen, schietstanden, ...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers. De dienst Support (DLSUPPORT) biedt enerzijds gespecialiseerde logistieke diensten aan voorde Brabantse eenheden van de Federale Politie en, op hun vraag, aan politiezones en anderzijds een nationale steun voor bepaalde specialisaties (wapen, zware voertuigen,…). De dienst is samengesteld uit drie secties, waarvan het Facility Management. Het Facility Management (voor de complexen waarin DRL zelf is gehuisvest) heeft tot doel de werkomgeving te optimaliseren en dit zowel voor de medewerkers (efficiënter kunnen werken) als voor de realisatie van mogelijke besparingen.

Gewenst profiel

Praktische kennis :

 • Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.
 • Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen. Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiemodaliteiten: Later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden

Informations

Naam
Legrain
Voornaam
Romain
Functie
Conseiller - Adviseur
E-mail
DRL.resources@police.belgium.eu
Telefoon
02/554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL/Resources