Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Maatschappelijk assistent (B) - Maatschappelijk assistent (m/v)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5061 N 19 05
Korps/directie/dienst
5364 - Regio Turnhout
Werkplaats
Noord-Brabantlaan 70
2300 Turnhout
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Bepaalde duur van 12 maanden met mogelijkheid tot statutarisering (Dringende externe werving)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Maatschappelijk assistent (B)
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De maatschappelijk assistent is verbonden aan de dienst slachtofferzorg-jeugd en gezin oefent zijn/haar taak uit teamverband en onder leiding van de hoofdinspecteur-politie-assistent. Hij/zij neemt deel aan de beurtrol van bereikbaarheid en terugroepbaarheid en voorziet de eerste opvang van slachtoffers van gerechtelijke feiten.
Mogelijke taken:
• Emotionele en materiele ondersteuning
• Uitvoeren slechtnieuwsmelding
• Bijstand waardig afscheid nemen
• Informatieverstrekking
• Crisisopvang organiseren
• Doorverwijzing gepaste hulpverlening
• Hij/zij voorziet in opvang van eigen collega’s, in het uitvoeren van sociale onderzoeken in het kader van verontrustende situaties en in de opvolging van politionele tussenkomsten inzake intra-familiale geweld, leerplicht, omgangsrecht, suïcide en verontrustende situaties wat betreft minderjarigen.
• …

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Regio Turnhout (5364)

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Diploma maatschappelijk assistent(e) is een vereiste.

Gewenst profiel

De maatschappelijk assistent is verbonden aan de dienst slachtofferzorg-jeugd en gezin oefent zijn/haar taak uit teamverband en onder leiding van de hoofdinspecteur-politie-assistent. Hij/zij neemt deel aan de beurtrol van bereikbaarheid en terugroepbaarheid en voorziet de eerste opvang van slachtoffers van gerechtelijke feiten.
Mogelijke taken:
• Emotionele en materiele ondersteuning
• Uitvoeren slechtnieuwsmelding
• Bijstand waardig afscheid nemen
• Informatieverstrekking
• Crisisopvang organiseren
• Doorverwijzing gepaste hulpverlening
• Hij/zij voorziet in opvang van eigen collega’s, in het uitvoeren van sociale onderzoeken in het kader van verontrustende situaties en in de opvolging van politionele tussenkomsten inzake intra-familiale geweld, leerplicht, omgangsrecht, suïcide en verontrustende situaties wat betreft minderjarigen.
• …

Gewenst profiel
• Studieniveau
- Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B (minstens graduaat/bachelor).

• Ervaring
- Ervaring is een meerwaarde in deze functie.

• Kennis
- Goede kennis van de politionele organisatie
- Kennis van het activiteitendomein: het domein van functioneren situeren in de structuur, er de hoofdactiviteiten van kennen
- Goede kennis inzake het beleid, bestuur en structuur van de politiezone
- Algemene kennis inzake opdrachten van politie
- Algemene kennis van de deontologische code
- Goede kennis van de jeugdwetging
- Goede kennis van de begrippen die gangbaar zij binnen slachtofferbejegening.
- Kennis van de sociale kaart.
- Goede beheersing van de Nederlandse taal, correct schriftelijk en mondeling taalgebruik
- Functionele kennis: de kennis m.b.t. de functie uitdiepen en toepassen in uiteenlopende en complexe situaties

• Vaardigheden en attitudes
- Mondeling uitdrukkingsvermogen: duidelijk en correct een boodschap formuleren in het raam van courante taken
- Leesvaardigheid: uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn/haar taken uit te voeren, alle nuttige informatie inwinnen
- Schrijfvaardigheid: eenvoudige documenten opstellen die verband houden met het gebruikelijk functioneren
- Beschikken over goede administratieve vaardigheden;
- Informatieverstrekking: de informatie die moet overgebracht worden en afkomstig is van diverse bronnen juist identificeren en in een klare, correcte en objectieve boodschap overbrengen;
- Sociale omgang – hoffelijkheid: persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties volgens de regels van de organisatie
- Hoge sociale contactvaardigheid
- Het kunnen onderhouden van contacten en samenwerken met de hulpverlening en in overlegstructuren.
- Plannen en organiseren: bekwaam om planmatig en doeltreffend te werken
- Orde, stiptheid en nauwgezetheid: bekwaam om de eigen activiteiten, opgedragen taken en interne onderrichtingen op een ordelijke, stipte en correcte manier uit te voeren
- Operationele autonomie: een werkprogramma toepassen dat een opeenvolging van diverse handelingen impliceert, te kiezen afhankelijk van de context van functioneren.
- Kan zich schikken naar interne richtlijnen van het korps en de dienst
- beschikken over het vermogen om zich in te leven in standpunten van anderen en aanspreekbaar zijn
- bewustmaking van andere korpsleden inzake sociale materie en hierover vorming kunnen geven.
- dynamische ingesteldheid, hulpvaardig; klantvriendelijk en tactvol zijn
- autonoom en in teamverband kunnen werken
- integer, discreet, betrouwbaar en loyaal zijn ten aanzien van de organisatie en haar doelstellingen
- diplomatisch ingesteld zijn
- beschikken over de nodige communicatievaardigheden
- kunnen toepassen van vaktechnische kennis
- stressbestendig zijn en kunnen werken met respect voor termijnen
- empathie in omgang met slachtoffers
- rekenschap kunnen afleggen
- beschikbaarheid voor het werk
- verzorgd voorkomen hebben
- bereid om deel te nemen aan vormingssessies inzake specifieke onderwerpen
- rijbewijs B bezitten

Selectiemodaliteiten in de eenheid

U wordt eerst uitgenodigd door de rekruteringsdienst van de Federale Politie, voor het afleggen van een cognitieve vaardigheidstest en een psychologische test.

Na deze proeven wordt de selectie overgenomen door PZ Regio Turnhout. Een eerste selectie gebeurt op basis van CV, nadien volgt een schriftelijke proef en selectiegesprek.

Dringende externe werving met mogelijkheid tot statutarisatie.

Informations

Naam
Verhoeven
Voornaam
Katja
Functie
HINP Katja Verhoeven
E-mail
PZ.RegioTurnhout.SrtPL@police.belgium.eu
Telefoon
014/40.80.54
Korps/directie/dienst
PZ Regio Turnhout (5364