Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - Manager operationele ondersteuning - ADJUNCT SECTIECHEF

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4005 N 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7314 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Antwerpen
Werkplaats
Boomsesteenweg (Antwerpen) 180
2610 Wilrijk
Provincie
Antwerpen
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Ervaring tussen 4 en 6 jaar is vereist

Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supra lokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

 

De communicatie- en informatiedienst van het arrondissement (SICAD) omvat de functionaliteiten van het provinciale communicatie- en informatiecentrum (CIC) en het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK).

SICAD is belast met:

 • het functioneel beheer van informatie van bestuurlijke en gerechtelijke politie, met inbegrip van het opstellen van gerelateerde onderzoeksprogramma’s
 • het verzamelen en behandelen van informatie van bestuurlijke politie, nodig voor het beheer van evenementen en supralokale fenomenen
 • de uitvoering van opdrachten van de dienst informatie en communicatie op niveau van het arrondissement en dit in functie van lokale en federale noden.
Functiebeschrijving

A.  Als leidinggevende

Een beheersplan uitwerken en volgen in overeenstemming met de visie en de strategie die de hiërarchie heeft vastgelegd om het beleid op operationeel vlak ten uitvoer te brengen en de verwachte resultaten te behalen.

Voorbeelden van taken:

 • Zorgen voor een evenwicht tussen de routinetaken en projectmatige aanpak in het voortdurend streven naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening
 • Ondersteunen van de directeur communicatie- en informatie op vlak van het algemeen beleid van de dienst en bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de dienst
 • Vertalen van de algemene en strategische doelstellingen in operationele doelstellingen
 • Vertalen van de richtlijnen en doelstellingen voor de medewerkers
 • Rapporteren aan de hiërarchie met betrekking tot de dagelijkse activiteiten
 • Bewaken van de operationele processen inzake beheer, dispatching en coördinatie van informatie om de permanentie van SICAD te waarborgen
 1. Als ploegverantwoordelijke

De collega’s voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken:

-    Voeren van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken

 • Aansturen en begeleiden van de medewerkers binnen de dienst
 • Geven van feedback en formuleren van werkpunten
 • In samenspraak met het personeelslid bepalen van persoonlijke ontwikkeltrajecten
 • Optreden als bemiddelaar ingeval van conflicten
 • Opvangen van nieuwe medewerkers en hen begeleiden bij de integratie in het team en het aanleren van nieuwe taken

C.  Als omkaderend personeel

De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken:

 • Geven van concrete instructies en of opdrachten aan de medewerkers
 • Verdelen van de taken onder de medewerkers
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en aanbrengen van correcties indien nodig
 • Voorzien in de middelen nodig om de operationele werking te garanderen

D. Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Analyseren van (toekomstige) dossiers en/of situaties vanuit technisch oogpunt (Real Time Intelligence, ANPR, video,  E-call, BIN, 112, ...) en formuleren van verbetervoorstellen
 • Meewerken aan de samenhang van een beleidsvisie
 • Bepalen van de aan te passen of te ontwikkelen werkprocessen/-procedures
 • Formuleren van mogelijke technische adviezen en oplossingen
 • Benchmarken met gelijkaardige organisaties.
 • Analyseren van een problematiek aan de hand van een SWOT-analyse
 1. Als dossierbeheerder

Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Opmaken van dossiers met betrekking tot Real Time Intelligence, ANPR, video,  E-call, BIN, 112, ...
 • Opzoeken van informatie in verschillende bestanden en nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • Opsporen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier
 • Formuleren van een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier
 • Steun verlenen aan de budgettaire en financiële verantwoordelijken
 • Ordenen en rangschikken van dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst
 1. Als vertegenwoordiger

Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken:

 • Vertalen van het standpunt van de hiërarchie tijdens vergaderingen en werkgroepen
 • Onderhandelen met de gesprekspartners in de verschillende nationale en internationale overlegfora
 • Uitbouwen van een netwerk en onderhouden van relaties met interne en externe partners binnen en buiten het gerechtelijk arrondissement
 • Vertegenwoordigen van CSD op diverse fora binnen het werkdomein
 • Actief deelnemen aan operationele werkgroepen en vergaderfora zowel op arrondissementeel, provinciaal als federaal niveau

G. Als auditor

De richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving in verband met de behandelde onderwerpen toepassen en doen toepassen en audits uitvoeren om een correcte uitvoering te garanderen van de taken opgelegd aan de organisatie.

Voorbeelden van taken:

 • Uitvoeren van CAF/EFQM analyses of risicoanalyses
 • Opstellen van analyseverslagen
 • Uitvoeren van werkingsaudits op verzoek
 • Formuleren van verbetervoorstellen met betrekking tot de werking van de dienst

 

 

Gewenst profiel

Als leidinggevende

Een beheersplan uitwerken en volgen in overeenstemming met de visie en de strategie die de hiërarchie heeft vastgelegd om het beleid op operationeel vlak ten uitvoer te brengen en de verwachte resultaten te behalen.

Voorbeelden van taken:

 • Zorgen voor een evenwicht tussen de routinetaken en projectmatige aanpak in het voortdurend streven naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening
 • Ondersteunen van de directeur communicatie- en informatie op vlak van het algemeen beleid van de dienst en bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de dienst
 • Vertalen van de algemene en strategische doelstellingen in operationele doelstellingen
 • Vertalen van de richtlijnen en doelstellingen voor de medewerkers
 • Rapporteren aan de hiërarchie met betrekking tot de dagelijkse activiteiten
 • Bewaken van de operationele processen inzake beheer, dispatching en coördinatie van informatie om de permanentie van SICAD te waarborgen

 

Als ploegverantwoordelijke

De collega’s voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken:

-     Voeren van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken

 • Aansturen en begeleiden van de medewerkers binnen de dienst
 • Geven van feedback en formuleren van werkpunten
 • In samenspraak met het personeelslid bepalen van persoonlijke ontwikkeltrajecten
 • Optreden als bemiddelaar ingeval van conflicten
 • Opvangen van nieuwe medewerkers en hen begeleiden bij de integratie in het team en het aanleren van nieuwe taken

 

Als omkaderend personeel

De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken:

 • Geven van concrete instructies en of opdrachten aan de medewerkers
 • Verdelen van de taken onder de medewerkers
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en aanbrengen van correcties indien nodig
 • Voorzien in de middelen nodig om de operationele werking te garanderen

Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Analyseren van (toekomstige) dossiers en/of situaties vanuit technisch oogpunt (Real Time Intelligence, ANPR, video,  E-call, BIN, 112, ...) en formuleren van verbetervoorstellen
 • Meewerken aan de samenhang van een beleidsvisie
 • Bepalen van de aan te passen of te ontwikkelen werkprocessen/-procedures
 • Formuleren van mogelijke technische adviezen en oplossingen
 • Benchmarken met gelijkaardige organisaties.
 • Analyseren van een problematiek aan de hand van een SWOT-analyse

 

Als dossierbeheerder

Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Opmaken van dossiers met betrekking tot Real Time Intelligence, ANPR, video,  E-call, BIN, 112, ...
 • Opzoeken van informatie in verschillende bestanden en nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • Opsporen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier
 • Formuleren van een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier
 • Steun verlenen aan de budgettaire en financiële verantwoordelijken
 • Ordenen en rangschikken van dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst

 

Als dossierbeheerder

Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Opmaken van dossiers met betrekking tot Real Time Intelligence, ANPR, video,  E-call, BIN, 112, ...
 • Opzoeken van informatie in verschillende bestanden en nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is
 • Opsporen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier
 • Formuleren van een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier
 • Steun verlenen aan de budgettaire en financiële verantwoordelijken
 • Ordenen en rangschikken van dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Wervingsreserve van 24 maanden

selectiecommissie

uitsluitende proef

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Derycker
Voornaam
Rik
Functie
Directeur communicatie en informatie
E-mail
rik.derycker@police.belgium.eu
Telefoon
03/829 70 20
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen