Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - medewerker dienst logistiek

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6079 N 19 05
Korps/directie/dienst
5438 - Wetteren Laarne Wichelen
Werkplaats
Zuiderdijk 2
9230 Wetteren
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (Dringende externe werving)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
10
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Voorbereiding van aankopen : verzameling van de gegevens en navraag bij de betrokken dienst, opvragen en nazicht van de offertes, autonoom opmaken van aankoopdossiers en administratieve ondersteuning bij grote aankoopdossiers, contact met leverancier, ontvangst van de te leveren goederen of diensten, nazicht en distributie van de goederen.
Beheer en opvolging van het onderhoud van het gebouw :
- Contacten met externe leveranciers (oa. opvolgen van reparaties, uitvoeren renovaties, contacten met aangestelde onderhoudsdienst,...)
- Het diensthoofd bijstaan en ondersteunen in grote dossiers overheidsopdrachten
- Contactenbeheer
- Inrichting van het gebouw opvolgen samen met de hulpkracht (klusjesman) : bestellen van meubilair, ergonomische stoelen, verf, …
- Voorbereiden van kleinere dossiers inzake gebouwenbeheer- en onderhoud
- Opvolgen van de nodige keuringen samen met de preventie-adviseur
- Contacten onderhouden met poetsfirma en opvolgen van de poetsdienst
- Opvolgen takenpakket jobstudenten
- Opmaken van een sleutelplan
- Opmaken van een sleutelplan en lokalenbeheer
Beheer en opvolging van het onderhoud van het materiaal :
- Bij defecten of onderhoud van materiaal contact opnemen met de leveranciers en opvolgen van de herstellingen.
- Beheer van de inventaris in GALOP
Bijstand financiële administratie : opvolging van facturatie (oa. melden van leveringen aan financiële administratie,…).
Beheer van verzekeringen :
- beheer en aangifte van ongevallen met dienstvoertuigen ;
- beheer verzekering zaakschade.
- beheer verzekering alle risico’s
Beheer van voertuigenpark :
- contacten met garages, ombouwers en leasingsmaatschappijen ;
- fleet management (oa planning onderhoud, opvolgen km-stand,…)
- Beheer van inbeslaggenomen voertuigen

De functiebeschrijving is niet limitatief. Er kunnen steeds bijkomende taken opgelegd worden door de korpschef.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst HRM, logistiek en beleid voert in de organisatie ondersteunende taken uit inzake personeel, logistiek en financiën.
Deze functie situeert zich in het gedeelte logistiek. Samen met de tweede assistent logistiek, de consulent logistiek sta je in voor de logistieke ondersteuning van het politiekorps.

Gewenst profiel

Vaktechnische kennis
Een goede praktische en theoretische kennis van de werkmethodes en het kunnen gebruiken van gespecialiseerde werkmiddelen.
Dit vereist onder meer:
- Een goede redactionele vaardigheid;
- Een goede kennis dossierbeheer en –opbouw;
- Een goede kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen;
- Een voldoende kennis van de organisatie en het politiewezen;
- Een voldoende kennis van de administratie;
- Een vlotte dactylografie, tekstverwerking, het gebruik van de informaticasystemen eigen aan de dienst en openstaat voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie;
- Bereidheid tot volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies;
- Kennis van wetgeving op overheidsopdrachten is een pluspunt;
- Kennis van GALOP is een pluspunt;
Persoonlijkheidskenmerken
Is creatief, neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin hij/zij verkeert.
Kan dus zelfstandig werken binnen de beleidslijnen van het korps, de directie en de dienst.
Kan binnen zijn bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen. Communiceert actief en duidelijk inzake die beslissingen.
Kenmerkt zich door:
- Zin voor administratief werk;
- Punctualiteit, orde en netheid;
- Een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken;
- Discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit;
- Flexibiliteit en stressbestendigheid;
Beschikt over een flexibele mens- en resultaatgerichte persoonlijkheid.
Handelsvrijheid
Werkt binnen de door de korpschef gestelde limieten. Handelt conform de bestaande korpswaarden.
Sociale vaardigheden
Beschikt over goede sociale vaardigheden waaronder assertiviteit, conflicthantering, goede contactuele en communicatieve vaardigheden.
Bevordert de goede verstandhouding en de samenwerking in het team.
Samenwerking
Moet zoals hierboven beschreven zelfstandig kunnen werken maar moet evengoed in teamverband kunnen werken en functioneren. Hij/zij staat open voor het onderhouden van contacten met de andere diensten van het korps. Hij/zij is bereid een collega te raadplegen en staat open voor zijn ideeën.
Verbale uitdrukkingsvaardigheid
Beschikt over een goede verbale uitdrukkingsvaardigheid.
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Heeft een goede kennis van de Nederlandse taal.
Bestuursvaardigheid
Beschikt over de vereiste organisatorische kwaliteiten om een vlotte manier van werken te garanderen.
Is bereid knelpunten te signaleren bij de hiërarchisch overste en deze daarin te adviseren.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Kennistest : persoonlijkheidsproef en/of algemene kennisproef en gesprek met de selectiecommissie.

Geen wervingsreserve

Dringende externe werving

Informations

Naam
Solemé
Voornaam
Murielle
Functie
Consulent HRM
E-mail
murielle.soleme@police.belgium.eu
Telefoon
09/365.42.91
Korps/directie/dienst
PZ Wetteren Laarne Wichelen