Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Medewerker onthaalteam Interventiedienst

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6629 N 19 02
Korps/directie/dienst
5415 - Gent
Werkplaats
Antonius Triestlaan 12
9000 Gent
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
50
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

De medewerker onthaal heeft een belangrijke 1ste lijnfunctie. Van de medewerker onthaal worden volgende (niet limitatieve) algemene taken verwacht:
* staat in voor een snel en kwaliteitsvol 'intakegesprek' met de klant en respecteert daarbij de voorgeschreven wachttijd;
* geeft correcte informatie en registreert alle baliebezoeken;
* kanaliseert en beantwoordt het telefoonverkeer;
* staat borg voor een geoliede en constructieve wisselwerking met de onthaalinspecteur;
* verwijst bij een klacht/aangifte de klant door naar de onthaalinspecteur;
* zorgt samen met de onthaalinspecteur voor een efficiënte en effectieve afhandeling van de hulpvraag;
* registreert de aan het onthaal binnen gebrachte gevonden en verloren voorwerpen, zorgt dat deze stukken daarna in de materiële drager komen aan het onthaal ter beschikking van het personeel van de cel Gevonden Objecten en Post.
* doet correcte doorverwijzingen naar andere diensten (politionele en niet-politionele);
* signaleert personeelsgerelateerde problemen/conflicten of problemen/conflicten tussen klant en operationeel personeelslid (onthaalinspecteur) aan de teamleider onthaal of bij diens afwezigheid aan de teamleider van de interventiedienst belast met de standby-functie.

In het kader van de gemeenschapsgerichte politiezorg wordt er heel veel aandacht besteed aan de klantvriendelijkheid, aan een maximale bereikbaarheid/aanspreekbaarheid en een kwalitatieve en professionele dienstverlening.

De medewerker onthaal werkt op operationeel niveau, in een continusysteem aan het onthaal van de interventiedienst.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Gent is de op één na grootste politiezone van Vlaanderen, bestaat uit 6 hoofdcommissariaten, 5 commissariaten en telt ongeveer 1300 personeelsleden.
Als onthaalbediende maak je deel uit van de Interventiedienst van de Politiezone Gent. Deze dienst betreft de eerste lijn in tal van contacten tussen politie en burger, en dit zowel in het kader van noodhulp, patrouilles op straat als binnen onze onthaalfunctie. Deze laatste dienstverlening vormt het concrete kader voor de opengestelde functie.

Extra aanbod
Politiezone Gent levert maximale mobiliteitsinspanningen en stelt o.a. fietsen, zowel stadsfietsen als e-bikes ter beschikking van haar personeelsleden, te gebruiken voor het woon- werktraject.
Gewenst profiel

Het competentieprofiel is te vinden via Jobpol/Administratieve jobs/Competentieprofielen/c of via deze link

 

Specifieke competenties
- beschikt over de nodige communicatieve vaardigheden om op een klantvriendelijke wijze de bezoekers te woord te staan;
- beschikt over een grondige kennis van de korpsstructuur en is in staat zich snel te informeren via de gepaste kanalen;
- heeft notie van het bestaan en bereikbaarheid van interne en externe diensten;
- is stressbestendig en zelfbeheerst, beschikt over een grote dosis verantwoordelijkheidszin, heeft een hoge tolerantiedrempel.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Werfreserve van 24 maanden.

Deze vacature vereist een motivatiebrief en CV. Beide documenten dienen aan het dossier toegevoegd te worden.

• Gestructureerd interview/gesprek waarin wordt gepeild naar kennis, inzichten, ervaringen, affiniteiten met het werkterrein, motivatie, vaardigheden en attitudes cfr. het functieprofiel.
• Voorafgaand aan het gesprek met de selectiecommissie kan er een uitsluitende schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden.

Informations

Naam
Onghena
Voornaam
Lien
Functie
Diensthoofd Interventiedienst
E-mail
lien.onghena@police.belgium.eu
Telefoon
09/266 69 00
Korps/directie/dienst
Politiezone Gent