Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B) - National Technical and Tactical Support Unit (NTSU/CTIF) - Speciale Eenheden

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5103 T 18 12
Korps/directie/dienst
6058 - Dgj - Dsu - National Technical Support Unit
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• Dossiers opstellen en/of analyseren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt ;
• Analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste politieke keuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken ;
• Procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren ;
• Opvolgen van de verschillende budgettaire fiches ;
• Budgettaire rapportages uitvoeren ;
• Meewerken aan de budgettaire behoeftenbepaling ;
• Zorgen voor de ontvangst, de opslag en de levering van de verschillende aangekochte middelen ;
• De voorraden en bestellingen van bepaalde middelen beheren ;
• Zorgen voor de nodige interne opleidingen naar aanleiding van specifieke aankopen ;
• De inventarissen van verdeeld ICT (naar de verschillende CTI's) materiaal bijhouden ;
• Taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren ;
• De machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren ten alle tijden te gebruiken ;
• Antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is een hoog gespecialiseerde steuneenheid die, door het voorstellen en/of uitvoeren van gespecialiseerde adviezen, tactieken en technieken, de lokale en federale politie steunt.
Zij richt zich op de zware en georganiseerde criminaliteit en de activiteiten van extremistische en terroristische groeperingen. DSU is hiervoor de ultieme politiedienst die kan ingezet worden.
DSU bestaat uit diensten gevestigd in Brussel en gedeconcentreerde diensten (POSA).

De dienst NTSU (National Technical & Tactical Support Unit), die deel uitmaakt van de centrale eenheid te Brussel, is hoofdzakelijk belast met de voorbereiding en de uitvoering van heimelijke plaatsingen van materiaal in het kader van bijzondere opsporingsmethoden en levert technisch-operationele steun in geval van crisissituaties.

Meer bepaald, CTIF (Central Technical Interception Facility) is verantwoordelijk voor de interceptie en observatie in reële tijd van telecommunicatie in België. CTIF onderhoudt zowel de infrastructuur die nodig is om deze taken uit te voeren, maar ontwikkelt ook zelf oplossingen om het onderscheppen van telecommunicatie performanter te maken in de toekomst.
Je werkt in een tweetalig team, dat meehelpt om de nieuwste ontwikkelingen in telecommunicatie op te volgen.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma richting ICT of gelijkwaardig door ervaring

Gewenst profiel

• Je denkt actief mee na over hoe telecommunicatie en informatica elkaar verder beïnvloeden en versterken (bv. Voice over IP – VoLTE – 5G).
• Expertise hebben of bereid zijn om die op te doen in de volgende domeinen :
- Telecommunicatie ( 3G, 4G, VoLTE, ….)
- Netwerkbeheer
- Virtualisering van netwerken, servers, …
- Programmeren ( Java, Python, Ruby, ….)
- Beheer van databanken
- Beheer van storage (3Par, EMC, …)
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren ;
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren ;
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen ;
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen ;
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken ;
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid ;
• Stressbestendig, zelfbeheersing.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- Interview
- Uitsluitende geschiktheidstesten
- Reserve van rekrutering : 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DE GRAEUWE
Voornaam
Philippe
Functie
Diensthoofd adjunct CTIF
E-mail
Philippe.DeGraeuwe@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 73 13
Korps/directie/dienst
Directie van de Speciale Eenheden