Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B) - Niveau B – ICT-Consulent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5036 N 19 05
Korps/directie/dienst
5365 - Zuiderkempen
Werkplaats
de Merodedreef 15
2260 Westerlo
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Bepaalde duur van12 maanden met mogelijkheid tot statutarisering (Dringende externe werving)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

o Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
ICT-consulent (B)
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Opdrachten van technisch beheer:
- De technisch beheerder staat in voor de bewaking van de telematicastandaarden zoals die voorgeschreven zijn door de federaal bevoegde diensten;
- Hij verzekert de continuïteit van het dagelijks beheer en onderhoud van de operationele informatica-infrastructuur.
Dit omvat onder meer:
- de installatie / herinstallatie, de upgrade van hardware en software, evenals de configuratie van werkstations;
- de installatie / herinstallatie en de configuratie van printers;
- het beheer van de lokale schema’s inzake IP-adressen, hun begrenzingen en de adresseringspolitiek zoals door de federaal bevoegde diensten is bepaald;
- alle werkdagen backup uitvoeren van de onderscheiden servers;
- definiëren van een strategie voor de gegevensbewaring;
- het beheer van de LAN-netwerken (ISLP – CITRIX);
- het beheer van de WAN-netwerken, andere dan Hilde;
- het definiëren van gebruikers binnen het systeem (creatie van gebruikers en bepaling van hun toegangsrechten);
- de bepaling van toegangsrechten op het niveau van de toepassingen, voor zover hij daarvoor bevoegd is;
- beheer van de lokale telematische infrastructuur;
- Hij verzekert de technische bijstand en opleiding van gebruikers.
- Teneinde de coherentie te handhaven van de dossiers die de beschrijving van de telematica-architectuur van de zone weergeven, engageert de technisch beheerder zich om zo spoedig mogelijk elke aangebrachte structurele wijziging aan de lokale architectuur mee te delen.
- Construeren van stuurborden in het kader van intelligence led policing op het gebied van het beheer van de middelen, het personeel en de processen.

Opdrachten van assistent functioneel beheer:
- Hij helpt de functionele beheerder bij de controle van de kwaliteit van de gegevens en specialiseert zich in eventuele specifieke deeldomeinen;
- Hij verzekert de continuïteit van de informatiestromen in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van de functionele beheerder, onder de verantwoordelijkheid van de Korpschef;
- Hij verricht de kwaliteitscontrole van politionele informatie inzake gegevensinput, koppelingen, signaleringen en de gegevensoverdracht van de informatie naar de externe databanken, voornamelijk de Algemene Nationale Gegevensdatabank (ANG);
- Indien nodig, verzekert hij een gespecialiseerde helpdeskfunctie (beperkt tot de toepassingen die in verbinding staan met de informatiestromen);
- Hulp bieden bij het controleren van het gebruik van hulpmiddelen en de toegang van de gebruikers. Hij verzekert het algemeen toezicht op het gebruik van het systeem :
- hij meldt de misbruiken die hij vaststelt (volgens de richtlijnen van zijn korpschef);
- hij beantwoordt de vragen van controlediensten, gebruik makend van de middelen waarover hij beschikt (volgens de richtlijnen van zijn korpschef);

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale politie van de politiezone “Zuiderkempen” (PZ 5365), binnen de dienst Steun en Informatie (DSI).

Competenties/Specifieke diplomavereisten

o In het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van niveau B, in de richting informatica.
o Een vorming in de informatica genoten hebben of het bewijs kunnen geven van ervaring in de materie.

Gewenst profiel

- Zo spoedig mogelijk in het bezit zijn van een brevet van assistent functionele beheerder, verkregen na de functionele vorming « Assistent-Functionele beheerder »
- Vanaf de indiensttreding verbindt de technische beheerder zich ertoe om de basisopleiding georganiseerd door de bevoegde federale dienst, en elke bijkomende opleiding die door de korpsleiding nuttig geacht wordt, te volgen.
- Bereid zijn om onregelmatige weekend, nacht- en dagdiensten te doen, binnen het kader van het RPPol
- Deelname aan de beurtrol technisch beheerder (bereikbaar en terugroepbaar)
- Op korte termijn voldoen aan het competentieprofiel van consulent- medewerker - consulent DSI (is verkrijgbaar bij de politiezone)

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectie door de dienst rekrutering en selectie van de federale politie en het in aanmerking nemen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie voor de personeelsleden van de niveaus B van de lokale politie.

Bepaalde duur van12 maanden met mogelijkheid tot statutarisering.

Informations

Naam
Vercammen
Voornaam
Hans
Functie
Operationeel coördinator
E-mail
hans.vercammen@politiezuiderkempen.be
Telefoon
014/53 96 05
Korps/directie/dienst
PZ Zuiderkempen