Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Onthaal - Afdeling Sint-Jans-Molenbeek

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6207 T 19 01
Korps/directie/dienst
5340 - Brussel-West
Werkplaats
Briefdragerstraat 2
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
3
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Diplompa secundair onderwijs

Vereiste ervaring

Nihil

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

• Stelt een informatiefiche op voor elke persoon die zich aan het onthaal aanbiedt en verifieert op een grondige manier de identiteit (RRN, ANG, enz. …). De voorgelegde documenten maken eveneens het onderwerp uit van een controle via de beschikbare gegevensbanken (DIV, rijbewijzen, enz. …).
• Kondigt klagers, opgeroepenen en getuigen aan aan de politieambtenaar die belast is met het onderzoek of het dossier.
• Levert correcte informatie aan personen aan het loket of aan de telefoon en verwijst hen, indien nodig, door naar de bevoegde diensten, met het oog op het oplossen van het probleem.
• Verzekert het eerste onthaal van slachtoffers.
• Beheert de telefonische communicaties op een professionele en effectieve manier en neemt nota van berichten voor afwezige collega’s of maakt ze over naar de betreffende diensten.
• Neent nota van berichten voor de afwezige collega’s.
• Stelt een Cadview-fiche voor de situaties die zich opdringen.
• Kent en past de richtlijnen en procedures toe die beschikbaar zijn in de K/doc alsook in het beschikbare vademecum.
• Voert de administratieve taken uit die gevraagd worden door de hiërarchische overste en die bijdragen aan de goede werking van de afdeling.
• Stelt een persoonlijke werkmap samen en actualiseert deze. De map bevat informatie betreffende de uitvoering van de dagelijkse taken.
• Volgt nuttige opleidingen overeenkomstig de functie.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Brusse-West 5340 bestaat uit 5 gemeenten : Sint-Agathe-Berchem, Jette, Koekelberg, Ganshoren en Sint-Jans-Molenbeek

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Gewenst profiel

• Aanleg hebben voor verbale en geschreven communicatie
• In team kunnen werken
• Verantwoordelijkheidsgevoel hebben
• Beschikbaar zijn
• Een goed voorkomen hebben
• Tweetalig zijn
• Bekwaamheid om autonoom te werken.
• Over een goede kennis beschikken inzake informatica en het gebruik van een PC (tekstverwerking, rekenblad, gegevensbank);

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Entretien de sélection avec le Chef de corps, le directeur de la division ou le chef de service concerné et un membre de la direction HRM

Informations

Naam
PYPENS
Voornaam
Caroline
Functie
consulent HRM
E-mail
caroline.pypens@police.belgium.eu
Telefoon
02/412.69.27
Korps/directie/dienst
DIR HRM PZ 5340