Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - Onthaalbediende

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 6083 N 19 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5435 - Hamme/Waasmunster
Werkplaats
Meulenbroekstraat 22
9220 Hamme
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C.

Competenties

Attitude:
§ Loyale teamspeler: Bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.

§ Klantgericht handelen: Interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.

Vereiste ervaring

Ervaring met onthaalwerking is een pluspunt.

Voorstelling korps/directie/dienst

De PZ Hamme/Waasmunster is een tweegemeentezone. Wij dragen de slogan "Behandel een ander zoals je zelf wil behandeld worden" hoog in ons vaandel.

Waarom kies je voor PZ Hamme/Waasmunster?

§ Je kiest voor een organisatie die zich ten zeerste bewust is van haar menselijk kapitaal en hier een vooruitstrevend HR-beleid tegenoverstelt.
§ Je krijgt voldoende tijd en ruimte om te groeien in je functie binnen het onthaalteam.
§ Je komt terecht in een dynamisch en positief korps met enthousiaste en ondernemende collega’s!
§ Je werkt in een vast dienstrooster, maar waar mogelijk wordt rekening gehouden met jouw
persoonlijke situatie.
§ Er worden je performante middelen ter beschikking gesteld om je taken te kunnen uitvoeren.
§ Je krijgt kansen om jezelf te ontwikkelen zoals opleidingen, interne of zelfs externe stages, deelname aan projecten,…
§ Een open-deurcultuur waar ruimte is om feedback te geven aan je collega’s, je teamverantwoordelijke of de korpsleiding en waar geen vraag te veel is!
§ Je kan 2 uur per referentieperiode sporten binnen je werkuren en met je collega’s deelnemen aan sportieve acties voor het goede doel.
§ We voorzien wekelijks fruit op het werk.
§ Een warme, toegankelijke en ondernemende Vriendenkring die ook na de werkuren activiteiten organiseert ter bevordering van de collegialiteit.

Functiebeschrijving

Functierollen en resultaatsgebieden

Als onthaalmedewerker bijdragen aan een klantgerichte dienstverlening aan het loket door o.a.
§ dienstenafnemers op een professionele, vriendelijke en respectvolle wijze te ontvangen aan het loket of aan de telefoon en deze waar mogelijk onmiddellijk verder helpen;
§ interne en externe klanten correct te adviseren en door te verwijzen;
§ samen met de onthaalinspecteur telefoons te beantwoorden en/of door te schakelen volgens de geldende korpsafspraken;

Als informatieverwerker instaan voor een vlotte informatiedoorstroming door o.a.:
§ het correct registreren in de desbetreffende tool van de bezoekers in het commissariaat;
§ het administratief ondersteunen van de organisatie, verwerken van inkomende stukken, beheer en verwerking aanvragen vakantietoezicht en fietsregistratie;
§ het beheer van de verloren voorwerpen;

Als netwerker intern en extern instaan voor o.a.:
§ het verpersoonlijken en uitdragen van het positief en klantgericht imago van de PZ Hamme/Waasmunster;
§ het aanbrengen van verbeterpunten voor het eigen team;
§ de deelname aan interne of externe vergaderingen, briefings, opleidingen, korpsdagen, e.d.;
 

Gewenst profiel

Kennis:
§ Kennis hebben van:
o de Nederlandse taal: goede mondelinge en schriftelijke communicatie;
o de structuur en de werking van de geïntegreerde politie;
o de organisatie en de werking van de PZ Hamme/Waasmunster;
o het ISLP-systeem (o.a. vlot gebruik van de module melding);
o courante informaticatoepassingen.

Vaardigheden:
§ Omgaan met informatie:
o Informatie begrijpen +
o Informatie behandelen:
§ Zoeken, verwerken en weergeven van grote hoeveelheden gegevens binnen de beschikbare termijn.

§ Omgaan met taken:
o Taken uitvoeren, werk structureren +
o Problemen oplossen:
§ Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing.

§ Omgaan met medewerkers:
o Kennis en informatie delen +
o Ondersteunen:
§ Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Elimineerde schriftelijke test.

Voor de geslaagden praktische proef aan het onthaal en gesprek met de selectiecommissie.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
/
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie

Informatie

Naam
De Mey
Voornaam
Leslie
Functie
assistent
E-mail
leslie.demey@police.belgium.eu
Telefoon
052257101
Korps/directie/dienst
PZ Hamme/Waasmunster