Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Personeelsconsulent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5054 N 18 05
Korps/directie/dienst
5393 - Herko
Werkplaats
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De consulent personeelsdienst staat onder meer in voor:

- het bijhouden van de personeelsadministratie onder meer met betrekking tot ziekte, verlof, dienstprestaties, ….
- het beheer van de persoonlijke dossiers en evaluatiedossiers van de medewerkers
- administratieve en ondersteunende taken op het vlak van het personeelsbeleid onder meer met betrekking tot mobiliteiten, aanwervingen en selectie
- het beheer en uitvoeren van administratieve taken op het vlak van arbeidsongevallen
- sociale en juridische dienstverlening aan medewerkers
- ondersteunende taken op het vlak van het loonberekeningssysteem
- ondersteuning van de coördinator personeel en middelen in het loopbaanbeheer van de medewerkers onder meer inzake opleidingen en pensioensdossiers
- de administratieve ondersteuning van de coördinator personeel en middelen in diens dagelijkse werkzaamheden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone HerKo
Spoorwegstraat 6
3020 Herent

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma hoger onderwijs van het korte type

Gewenst profiel

1. Kennis en ervaring

- grondige kennis van de wet- en regelgeving die van belang is voor het uitoefenen van de functie
- Goede kennis van de regelgeving inzake de rechtspositie van het personeel
- Goede kennis van de administratieve afhandeling van personeelsdossiers
- theoretische kennis van het politiewerk en de politieorganisatie
- goede kennis m.b.t. de excellente politiezorg
- goede kennis van de basispolitiezorg
- kennis van projectmanagement
- goede kennis van informaticatoepassingen (o.a. ISLP, Word, Excel, Powerpoint)

2. Vaardigheden

- beschikken over de competenties van het niveau consulent-coördinator
- over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken
- problemen kunnen analyseren en oplossen
- kunnen plannen en organiseren
- beslissingen kunnen nemen

3. Attitudes

- doordrongen zijn van de filosofie van de excellente politiezorg
- doordrongen zijn van de missie, visie en waarden van de organisatie
- dienstverlenende en klantvriendelijke ingesteldheid
- discreet, integer, betrouwbaar en loyaal zijn
- initiatief tonen en blijk geven van doorzettingsvermogen
- oplossingsgericht
- tactvol zijn
- nauwgezet en stipt kunnen werken
- flexibel en stressbestendig zijn
- beschikken over verantwoordelijkheidszin
- zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
- dienstoverschrijdend denken
- bijdragen tot een positieve werksfeer en de goede interne samenhang van het korps

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nog verder te bepalen

Alle aanvragen mogen rechtreeks worden overgemaakt aan de zone t.a.v.

Inge Keymolen
Adviseur
Coördinator Personeel en Middelen
Politiezone Herent - Kortenberg 5393
Spoorwegstraat 6 te 3020 Herent
Inge.Keymolen@police.belgium.eu

Tel : 016/85.34.00
Fax : 016/85.33.91
www.politieherko.be

Informations

Naam
Keymolen
Voornaam
Inge
Functie
Coördinator personeel en middelen
E-mail
inge.keymolen@police.belgium.eu
Telefoon
016/85 34 00
Korps/directie/dienst
PZ HerKo