Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Vakman (D1A) - Polyvalent medewerker Groendienst

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 7003 N 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7382 - Csd Oost-Vlaanderen - Middelenbeheer
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
Vakman (D1A)
Studieniveau
Geen diploma vereist
Diplomavereisten

Geen diplomavereisten

 

Beschikken over rijbewijs B.

Beschikken over een rijbewijs C is een meerwaarde.

Vereiste ervaring

Geen

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialieerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel in operationele als niet-operationele domeinen.

PLIF/Logistiek van de dienst middelenbeheer van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake logistiek verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. PLIF/Logistiek neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid 'logistiek' binnen de CSD en de FGP.

Functiebeschrijving

Polyvalent medewerker Groendienst:

Logistieke ondersteuning: logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Hoofdactiviteit is groenonderhoud in verschillende sites in Oost-Vlaanderen (o.a. Westakkers Sint-Nikaas). Je staat in voor het onderhoud van het groen:

- bestrijden van onkruid

- snoeien van plantengoed en bomen

- scheren van hagen

- maaien van gazons

- opruimen van bladval

- opruimen van zwerfvuil

- onderhoud van machines en materiaal.

Gewenst profiel

Buitenwerk is geen probleem voor jou.

Je draagt veiligheid hoog in het vaandel.

Je hebt een rijbewijs B. Indien je ook over een rijbewijs C beschikt, is dat een meerwaarde.

 

Niveau D - CALOG

Ondersteuning van de werking: Niveau Gebruiker

Praktische kennis

Informatie begrijpen -  Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.

Werk structureren -  Structuur aanbrengen in een veelheid aan verschillende taken door een prioriteitenlijst op te stellen en deze op een systematische manier af te werken binnen de gegeven tijd.

Kennis overdragen -  Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag

Dialogeren -  De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal D1A (minimum €21543.79 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Fietsvergoeding
Glijdende werkuren
Collectieve voordelen via de Sociale Dienst
Statutaire betrekking
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Mevrouw De Langhe
Voornaam
Iris
Functie
Diensthoofd - Coördinator Middelenbeheer
E-mail
iris.delanghe@police.belgium.eu
Telefoon
09 237 15 04
Korps/directie/dienst
CSD Oost-Vlaanderen/PLIF