Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Preventiemedewerker overlastbestrijding

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5049 N 18 05
Korps/directie/dienst
5388 - Leuven
Werkplaats
Philipssite 4
3001 Heverlee
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
9 maanden
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

minstens bachelor

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De consulent preventiemedewerker overlastbestrijding zal:

• onder leiding van het afdelingshoofd preventie en veiligheid bijdragen aan de ontwikkeling van een geïntegreerd preventiebeleid, in het bijzonder inzake de aanpak uitgaansgerelateerde overlast en daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid;
• het ontwikkelen en uitvoeren van concrete projecten om uitgaansgerelateerde overlast tegen te gaan met de studenten als specifieke doelgroep;
• het vervullen van de nodige administratieve vereisten die nodig zijn om tot uitvoering van de acties te komen;
• organiseren van overleg met alle betrokken interne diensten en organisaties waaronder de KULeuven, LOKO, UCLL, horeca, fakbars, … om tot afstemming met andere initiatieven te komen;
• 2-wekelijkse rapportage over de voortgang van de acties.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De preventiedienst ontwikkelt projecten en acties rond uiteenlopende fenomenen die tot doel hebben de veiligheid en de leefbaarheid in Leuven te behouden of te verbeteren. Hoofddoel is te voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van criminaliteit of overlast. Daarnaast wil de preventiedienst met acties en campagnes onveiligheidsgevoelens tegengaan.

De preventiedienst maakt deel uit van de afdeling preventie en veiligheid van de stad Leuven en werkt zeer nauw samen met de PZ Leuven. De dienst is samengesteld uit stads- en politiepersoneel.

De preventiedienst werkt rond de volgende thema's :
• vermogenscriminaliteit (inbraak, gauw-, winkel- en fietsdiefstal en diefstal uit voertuigen);
• alcohol- en drugspreventie;
• verkeersveiligheid;
• jongerengeweld;
• overlastpreventie en bemiddeling;
• preventie van problematische radicalisering.

De consulent preventiemedewerker overlastbestrijding zal zich voornamelijk concentreren op de problematiek van uitgaansgerelateerde overlast.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

• Belgische nationaliteit
• bezit van een rijbewijs B

Gewenst profiel

• kan zich inleven in de leefwereld van de doelgroep studenten;
• ervaring met de doelgroep en/of het thema is een pluspunt;
• kan omgaan met sociale media;
• steekt de handen uit de mouwen en is hands-on;
• is in staat om met andere organisaties en diensten samen te werken;
• gaat op zoek naar goede praktijken in binnen- en buitenland en raporteert hierover aan de leidinggevende;
• werkt niet alleen projecten uit maar is actief betrokken bij de uitvoering ervan;
• kennis hebben van informaticagebruik, in het bijzonder het office-pakket (word, powerpoint, excel);
• blijk geven van assertiviteit en creativiteit;
• zelfstandig en in team kunnen werken;
• zich mondeling en schriftelijk goed kunnen uitdrukken;
• kunnen omgaan met andere culturen;
• stressbestendig zijn;
• beschikken over een diplomatische en empathische ingesteldheid;
• voldoende flexibel zijn wat de uitoefening van de taken en de werkregeling betreft;
• discreet, betrouwbaar en loyaal zijn;
• bereid zijn om ook ’s avonds te werken;
• zich houden aan het beroepsgeheim.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijk met CV en uittreksel uit het strafregister t.a.v. adviseur Kirsten O, afdeling HRM politiezone Leuven, Philipssite 4, 3001 Leuven of via e-mail met CV en uittreksel uit het strafregister naar pz.leuven.hrm@police.belgium.eu.
Iedereen die voldoet aan de diplomavereisten wordt uitgenodigd op het selectiegesprek, voorziene datum 18 december 2018.

Extra inlichtingen:

Jobinhoud:
Miran Scheers
Afdelingshoofd preventie en veiligheid
preventiedienst Leuven, Philipssite 4, 3001 Leuven
tel. 016/27 21 11
email:miran.scheers@leuven.be

Administratief :
Ilse Buekenhout
consulent, afdeling HRM
politiezone Leuven, Philipssite 4, 3001 Leuven
tel. 016/21 07 37
email: pz.leuven.hrm@police.belgium.eu

Informations

Naam
Scheers
Voornaam
Miran
Functie
Afdelingshoofd preventie en veiligheid
E-mail
miran.scheers@leuven.be
Telefoon
016/27 21 11
Korps/directie/dienst
preventiedienst Leuven