Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Secretaris directiebrevet

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5021 T 19 05
Korps/directie/dienst
7334 - Dgr - Personeel
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
tot en met 31-12-2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

In het kader van de richtlijnen die werden bepaald door de hiërarchie, coördineert de consulent lid de binnenkomende aanvragen en past hier de technieken van loopbaanbegeleiding op toe om de organisatie en de aanvrager een efficiënt beheer van hun aanvraag aan te bieden.

 1. Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

Voorbeeld van taken:

 • De binnenkomende post en mails beheren.
 • De echtheid en geldigheid van de documenten controleren.
 • Formulieren uitwerken.
 • Het logistieke materiaal voor de dienst reserveren of voorzien.
 • Kopieën maken en documentatiedossiers samenstellen.
 • De lay-out van documenten verzorgen.
 • Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst.
 • Sturen brieven, faxen, mails voor de dienst of voor de manager (o.a. brief naar de mediateur, interne nota's dienst,…).
 • Dossiers administratief beheren en opvolgen.
 • Verslagen van vergaderingen opstellen.

 

 1. Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeeld van taken:

 • De telefoon beantwoorden en de oproep doorgeven aan de gespecialiseerde personen of diensten.
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
 • De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten.
 • Berichten ontvangen en doorgeven.
 • De collega's helpen meer bepaald bij het beantwoorden van telefoonoproepen en het beantwoorden van mails.
 • Het juist doorverwijzen van personeelsleden naar de geschikte dienst binnen de politie.
 • Het personeelslid helpen bij het zoeken naar antwoorden op zijn/haar vragen.

 

 1. Als 'dossierbeheerder', dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voordbeeld van taken:

 • Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.
 • Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
 • De behandelde dossiers controleren.
 1. Als plannings-deskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren.

Voorbeeld van taken:

 • Onderhouden van de sectiekalender.
 • Sessies plannen.
 • Afspraken plannen (telefonische, op kantoor, onderweg…) met de klanten.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De directie van het personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de algemene directie middelenbeheer en informatie.

 

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

 

 • de  opvolging van de morfologie van de Federale Politie;
 • het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten;
 • het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur;
 • de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet;
 • de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
 • de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie;
 • de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.
Extra aanbod
Les jours de congé sont calculés au prorata à la date d'entrée en service
De verlofdagen worden naar rato van de datum van indiensttrading berekend
Un emploi vacant rôle francophone et un emploi vacant rôle néerlandophone
Eén vacature in de franstalige en één vacature in de nederlandstalige
Competenties/Specifieke diplomavereisten
Een goede kennis van Office (Word, Excel) is vereist.
Bovendien, aangezien de functie zowel administratieve taken alsook het analyseren van dossiers en het assisteren bij de jury inhoudt, is een einddiploma in psychologie of human resources en de ervaring op het gebied van de selectie een troef. Een goede kennis van de geïntegreerde politie is ook een pluspunt.
Gewenst profiel

Kennis :

 

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

 

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

 

Verwachte gedrag :

 

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Marotte
Voornaam
Fabrice
Functie
Commissaire
E-mail
fabrice.marotte@police.belgium.eu
Telefoon
02/644.83.34
Korps/directie/dienst
DGR - PERSONNEL