Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (C) - Teammedewerker HR-Beheer

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6651 N 19 03
Korps/directie/dienst
5444 - Brugge
Werkplaats
Lodewijk Coiseaukaai 3
8000 Brugge
Provincie/Regio
West-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Diploma secundair onderwijs of getuigschrift ten minste evenwaardig met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving niveau C bij de Federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

geen specifieke ervaring vereist

Niveau
Assistent (C)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Functionele doelstelling 1: dagdagelijkse verwerking binnen het eigen takenpakket als dossierbeheerder.
Doel: instaan voor de kwalitatieve, klantvriendelijke en efficiënte verwerking en afhandeling van het eigen takenpakket als dossierbeheerder.
Deelactiviteiten:
 Beheer van de dossiers gerelateerd aan het takenpakket van A tot Z verzorgen.
 Behandelen van dossiers met betrekking tot de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Dit betreft onder meer de dossierverwerking, bijhouden van geautomatiseerde bestanden, het verwerken van allerlei gegevens, het opvolgen van de aanvragen, het opmaken van allerlei nota’s en documenten en dossieropvolging.
 Behandelt de dossiers steeds op een klantvriendelijke en efficiënte manier, zowel bij externe als interne partners.
 Vooruitgang van een dossier rapporteren aan de doublure van het takenpakket en leidinggevenden.
 Opvolgen van de wetgeving en andere nieuwigheden binnen het takenpakket en verbetervoorstellen doen binnen zijn/haar takenpakket.
 Structureert zijn/haar werk en respecteert de vooropgestelde deadlines. Kan planmatig werken.
 Verzorgen van recepties en evenementen (zoals de eedaflegging, eervolle onderscheidingen, pensioenviering…).
 Notuleren tijdens vergaderingen.

Functionele doelstelling 2: fungeren als doublure binnen de dienst HR-Beheer, proactief anderen bijstaan bij complexere of tijdrovende dossiers.
Doel: In zijn/haar doublurerol zorgen voor een continuïteit binnen de dienst HR-Beheer, bij o.a. langdurige afwezigheden. Blijft zo op de hoogte van de takenpakketten van de andere collega’s.
Deelactiviteiten:
 Kan basisvragen over ieders takenpakket binnen HR-Beheer beantwoorden om zo een continue dienstverlening te garanderen aan de medewerkers van het korps en bij externe vragen.
 Heeft inzicht op de taakinhoud van de andere collega’s binnen HR-Beheer en bij uitbreiding in het volledige korps en kan zo correct doorverwijzen bij vragen.
 Heeft naast zijn/haar hoofdtaak een doubluretaak en springt bij wanneer een collega langdurig afwezig is of tijdens een drukkere periode. Handelt hier ook proactief in.
 Heeft zicht op de interne en externe partners waarmee de dienst HR-Beheer samen mee werkt.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De dienst HR-beheer verzorgt de administratie over de volledige loopbaan van elk personeelslid binnen de zone.
Als teammedewerker HR-Beheer speel je hierin een belangrijke rol. Je werkt met mensen voor mensen.
Je communiceert op een vlotte manier zowel schriftelijk als mondeling.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

Omgaan met informatie: informatie analyseren
Omgaan met taken: werk structureren
Omgaan met relaties: servicegericht handelen
Omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen, inzet tonen en stress beheren
Organisatiespecifieke cluster: accountability

Gewenst profiel

Competenties volgens het 5+1 Model van Hudson

 Omgaan met informatie: informatie analyseren
 Omgaan met taken: werk structureren
 Omgaan met relaties: servicegericht handelen
 Omgaan met het eigen functioneren: betrouwbaarheid tonen, inzet tonen en stress beheren
 Organisatiespecifieke cluster: accountability

Kennis en vaardigheden

 Goede kennis m.b.t. office management.
 Goede kennis van bevoegdheden, contactgegevens van de interne en externe partners.
 Relevante kennis van de organisatiestructuur, de verschillende diensten en functies.
 Relevante kennis van informaticatoepassingen.
 Taken van verschillende opdrachtgevers op een coherente wijze tot een goed einde kunnen brengen.

Attitudes

 Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie.
 Het vervullen van een voorbeeldrol.
 Vervullen van de toegewezen taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit.
 Bereidheid tot permanente vorming in verband met kennisdomeinen voor de functie.
Beschikbaarheid

 De invulling van de functie is voltijds. De eventuele uitzondering door verminderde of niet-beschikbaarheid dient in overeenstemming te zijn met statutaire en de specifieke korpsreglementering.
 Het personeelslid is werkzaam in een dienstregeling in overeenstemming met de geldende korpsreglementering.
 Het personeelslid organiseert zich zodanig dat zijn beschikbaarheid verenigbaar is met de eisen van de uitgeoefende functie.

Varia

Rijbewijs B vereist.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

- eliminerende casuastiek
- adviserende groepsproef
- gestructureerd interview

Werfreserve van 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
VANSTEELANT
Voornaam
Rebecca
Functie
Adviseur-Jurist / Diensthoofd HR-Beheer
E-mail
rebecca.vansteelant@police.belgium.eu
Telefoon
050 47 29 16
Korps/directie/dienst
PZ Brugge