Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Technisch consulent (B) - TECHNISCH CONSULENT - Industriële tekenaar

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5231 T 18 05
Korps/directie/dienst
7335 - Dgr - Logistiek
Werkplaats
Koningsstraat 202
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de Federale Rijksbesturen.

Niveau
Technisch consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Een technisch consulent die verantwoordelijk is om de verschillende behoeften betreffende de gebouwen (opbouw, de directe omgeving, ...) te opstellen en tekenen. Hij werkt op projecten, ontwikkelt en tekent op basis van de bijzondere bestekken, technische voorschriften, eindgebruik van de gabouwen en installaties gezien de bouwmaterialen te gebruiken en de werkmethode.

Hij moet dus werken als een industriële technishe expert voor de tekeningen, grafische elementen en advies erover maar ook als technicus voor de onderhoud en de reparatie van toestellen en gebouwen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de logistiek staat in voor een professionele en efficiënte logistieke ondersteuning van de geïntegreerde politie door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten (vb. functieuitrusting, voertuigen, wapens,...), diensten (vb.overheidsmarkten) en in een passende werkomgeving (vb. burelen, schietstanden,...). Ze informeert op logistiek vlak en streeft naar een eenvoudige, correcte en snelle logistieke keten met een optimale afstemming tussen alle stakeholders met betrekking tot prijs, hoeveelheden, timing, plaats en innovatie. Ze streeft ernaar permanent en met respect voor het welzijn te zorgen voor goed uitgeruste medewerkers.

De dienst SUPPORT biedt gespecialiseerde logistieke dienstverlening aan eenheden van de federale politie van Brabant en, op hun vraag, aan politiezones, alsook een nationale steun wat betreft specialisaties (wapens, zware voertuigen,…). De dienst is samengesteld uit vier secties, waarvan de sectie Coördinatie erop toeziet dat het werk gerealiseerd wordt binnen de gewenste termijn en met de nodige middelen. Intern coördineert zij om de werking van de dienst te optimaliseren en extern coördineert zij met de partners van de andere diensten of directies om de wederzijdse steun tussen de federale logistieke diensten te faciliteren.

Gewenst profiel

De gezocht technische consulent zal toch moeten:
- de grafiesche werkinstrumenten en software beheersen
- een grondige wiskundige kennis en een logische geest hebben
- Oplossingsgericht nadenken
- Op een zelfstandige manier werken
- Duidelijk, strikt en metodisch zijn
- Zichzelf aanpassen aan de situaties
- In teamverband werken
- Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven
- Informatie begrijpen en meedelen aan verschillende contactpersonen
- Informatie analyseren: Informatie vinden, begrijpen en gebruiken
- Klantgericht zijn: Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden
- Zichzelf ontwikkelen

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommisie: Later te bepalen.
Wervingsreserve: 24 maanden

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
DYCKMANS
Voornaam
Aurélie
Functie
Chef de service DRL/RESOURCES
E-mail
DRL.Resources@police.belgium.eu
Telefoon
02 554 43 01
Korps/directie/dienst
DRL - Ressources