Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - Verantwoordelijke dienst ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5068 N 19 05
Korps/directie/dienst
5352 - Brasschaat
Werkplaats
Hemelakkers 40
2930 Brasschaat
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (Dringende externe werving)
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

ICT-werking

Niveau
ICT-consulent (B1B)
Video
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van het ICT-team dat instaat voor de installatie en het beheer van het volledige informaticanetwerk. Je houdt van het oplossen van het dagdagelijkse informaticaproblemen en het ondersteunen en begeleiden van gebruikers.
Je ziet de uitdaging in het moderniseren van de dienstverlening en werking van de politie. Je denkt proactief en bent innovatief.

• Leiding, coaching en procesmatige aansturing van ICT in het algemeen;
• Voeren van plannings-, functionerings-, en evaluatiegesprekken als evaluator;
• Overdracht van specifieke kennis bij interne opleidingssessies;
• Ondersteunen van de horizontale en de geïntegreerde werking van de afdelingen;
• Kwaliteitsopvolging en organisatieontwikkeling;
• Ondersteuning van de onmiddellijk hiërarchisch hoger geplaatste;
• Projecten opstarten en opvolgen die kunnen bijdragen tot een optimaal werkende ICT beleid ten gunste van de medewerkers binnen de politiezone;
• Instaan voor de externe en interne communicatie (organiseren van overleg);
• Ontwerpen, operationaliseren en opvolgen van de interne actieplannen in de gespecialiseerde materie.
• Beheer en leiding van de dienst ICT, ondersteuning van en samenwerking met de functioneel beheerder ISLP en de procesmanager in het bijzonder;
• Toezicht op de toepassing van de ICT-programma’s en begeleiding van het personeel;
• Onderhoud en technisch beheer van de informatica-architectuur van de zone;
• Helpdesk: aanspreekpunt voor storingsmeldingen, analyseren van de aard van de klacht en deze oplossen of laten oplossen; technische vraagbaak;
• Onderhouden inventaris informatica;
• Plannen en concretiseren van aankopen m.b.t. informatica (lastenboek);
• Ondersteunen van het vereenvoudigen en automatiseren van processen;
• Uitvoeren van en ondersteuning bij nieuwe informaticatoepassingen;
• Operationeel houden van het systeem:
o back-up: back-up van de servers en tapebeheer
o opvolgen beveiliging
o prestatiebeheer: monitoren van prestaties servers en randapparatuur voorkomen van pannes
o datacommunicatie en gegevensuitwisseling

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Brasschaat staat in voor de politiezorg in Brasschaat, een groene en bruisende gemeente in de provincie Antwerpen en geven bijzondere aandacht aan verkeersveiligheid, diefstal in woningen, intrafamiliaal geweld, radicalisering en terrorisme.. Bij ons krijgen medewerkers mogelijkheden om bij te leren en kansen om door te groeien d.m.v. coaching. Wij hechten veel belang aan overleg en inspraak m.b.t. inhoud van de job en dienstregeling. Om onze medewerkers te waarderen worden sociale activiteiten ondersteund en teambuildings en teammomenten georganiseerd.

Extra aanbod
Flexibel uurrooster
Competenties/Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een diploma bachelor informatica of gelijkwaardig

Gewenst profiel

• Kennis van de organisatie, structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politie;
• Kennis van de politiezone (visie, missie, waarden, zonaal veiligheidsplan,…)
• Kennis van hardware,netwerkbeheer, databasesystemen (MySQL/Acces/Sharepoint) Windows (desktop/server) en Linux (Debian/Centos ..)
• Leiding kunnen geven aan een team en een positieve werksfeer kunnen creëren (coachen en ontwikkelen)
• Richting geven
• Zorgvuldig en consequent zijn¨
• In staat zijn om een nauwkeurige planning, opvolging, timing en coördinatie aan te houden mits flexibele inpassing van prioriteiten (kunnen plannen en organiseren en voortgangscontrole van zowel team als eigen werk)
• Resultaatgericht werken
• Zin voor initiatief
• Flexibiliteit
• Klantgericht zijn t.a.v. de interne- en de externe klant
• Betrouwbaar en discreet zijn (voorbeeldfunctie)
• Kunnen omgaan met stress
• Zelfontplooiing
• Luisterbereid zijn
• Over inlevingsvermogen beschikken
• Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
• Analytisch kunnen denken en zin hebben voor synthese (problemen analyseren)
• Loyaliteit t.o.v. de leiding, de organisatie en het bestuur;
• Kunnen netwerken en samenwerken met externe partners (de politiezone maakt deel uit van een associatie met de politiezone Schoten en een werkgroep innovatie met verschillende nabije zones).

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijk
Interview

Wervingsreserve: 24 maanden
Dringende externe werving

Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informations

Naam
Bruggeman
Voornaam
Tina
Functie
adviseur
E-mail
pz.brasschaat.korpsadviseur@police.belgium.eu
Telefoon
03 650 35 71
Korps/directie/dienst
Lokale Politie Brasschaat