Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A1) - Verantwoordelijke Steun en Beheer (HRM, Logistiek, Administratie, Budget/Financiën)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4000 T 18 15
Korps/directie/dienst
7257 - Dach (hondensteun)
Werkplaats
Achter het Dorp 1
3350 Neerhespen
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Maximum aantal inschrijvingen
25
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A.

Vereiste ervaring

Een ervaring van 4 tot 6 j is vereist/une expérience de 4 à 6 ans est requise

Niveau
Adviseur (A1)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Wervingsreserve
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

Een technische steun in deze materies leveren teneinde het beheer van de human ressources, het logistieke en budgettaire beheer alsmede het beheer van de infrastructuur van de entiteit te coördineren.
De ter beschikking gestelde middelen coördineren teneinde de toegekende opdrachten te verwezenlijken.
- Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Medewerkers verantwoordelijk maken, onder andere door hen bij de beslissingen te betrekken en door af te vaardigen
Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig
In overeenstemming brengen van de planning van de doelstellingen/opdrachten van zijn dienst/zijn ploeg met deze van de andere diensten/ploegen van de eenheid
Verdelen van de taken en geven van de instructies of concrete opdrachten aan de medewerkers naargelang de prioriteiten bepaald door de hiërarchie of op eigen initiatief

- Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Maken van kritische analyses van de werking van de processen
Analyseren van de processen vanuit een streven naar optimalisatie en met behoud van de kwaliteit van het resultaat

- Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doelteffende uitwisseling van informatie.

Deelnemen aan geschikte fora
Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen

- Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Vaststellen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier
Controleren van de samenhang en de kwaliteit van de behandelde dossiers
Formuleren van een conclusie en/of alternatieven m.b.t. het vervolg van de behandeling van het dossier

- Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners
om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Analyseren van dossiers of situaties, en dit vanuit een technisch en/of wetgevend aspect, identificeren van de obstakels en voorstellen van mogelijke oplossingen

- Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voeren van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken in het kader van de evaluatieprocedure
Feedback (constructief) geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
Detecteren van de behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers en aangepaste acties voorstellen.
Voorkomen van de conflicten gelinkt aan de werkrelaties of aan de werking van de ploeg en indien nodig tussenkomen
Begeleiden van nieuwe medewerkers tijdens hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie hondensteun bestaat uit een operationele zuil en een opleidingszuil.
De operationele zuil levert een gespecialiseerde steun ten bate van de Geïntegreerde Politie en van de openbare partners (Douane en Accijnzen, FOD Justitie, Civiele Veiligheid, Nationale Defensie,...).
De opleidingszuil verzekert de opleiding van politiehonden en hondengeleiders van de Federale Politie en levert, in samenwerking met de provinciale politiescholen, een steun aan de Lokale Politie bij de opleiding van patrouillehonden en hun geleiders.
De Directie is referte-eenheid om adviezen te formuleren hetgeen vragen met betrekking tot de erkenning en de inzet van politiehonden betreft.

Gewenst profiel

KENNIS
- Politionele organisatie - Niv.:GEAVANCEERD
- Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER Uitmuntendheid in de politie functie
- Strategie en beleid - Niv.:GEAVANCEERD Leadership
- Strategie en beleid - Niv.:GEAVANCEERD Missie, visie, waarden
- Strategie en beleid - Niv.:GEAVANCEERD Communicatie
- Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER Diversiteit
- Strategie en beleid - Niv.:GEAVANCEERD Management
- Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER Integriteit
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD Informatiebeheer
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:GEAVANCEERD HRM
- Ondersteuning van de werking - Niv.:BASIS HRM
- Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
- Opdrachten van politie - Niv.:BASIS
PRATISCHE KENNIS
- Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.
- Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.
- Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.
VERWACHTE GEDRAG
- Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

- Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

- Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

- Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie
Wervingsreserve: 24 maanden

Informations

Naam
HCP Rony VANDAELE
Functie
Directeur
E-mail
rony.vandaele@police.belgium.eu
Telefoon
0478 420090
Korps/directie/dienst
DACH (APPUI CANIN) / DACH (APPUI CANIN)