Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Verkeerskundige

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5057 N 18 05
Korps/directie/dienst
5365 - Zuiderkempen
Werkplaats
de Merodedreef 15
2260 Westerlo
Provincie/Regio
Antwerpen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisatie
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Type betrekking
Contractueel
Functiebeschrijving

De taakinhoud als volgt vast te stellen:

 • Hij/zij volgt de veranderingen in de verkeerswetgeving op en informeert hierover de politiezorgcoördinator;
 • Hij/zij is het aanspreekpunt in de zone voor verkeer gerelateerde vragen;
 • Hij/zij diept op vraag van korpschef of politiecoördinator bepaald verkeersprobleem; en/of –vraag uit en maakt en presenteert indien nodig hierover een PowerPoint-voorstelling;
 • Jaarlijks minstens 5 keer vergaderen met de leden van het actiedomein verkeer;
 • Elke week overleg plegen met politiezorgcoördinator over alle verkeerszaken die de zone aanbelangen en hierover het verslag opstellen;
 • Trimestrieel verslag opmaken met de besteedde capaciteit per gemeente aan:
  •  Opmaken advies verkeersproblemen;
  • Opmaken advies verkeersmaatregelen bij manifestaties;
  • Opmaken advies bij wegenwerken;
  • Deelnamen aan adviesraden;
 • Jaarlijks opmaken planning verkeersacties;
 • Deelnemen aan FOV Verkeer bij vervanging van politiezorgcoördinator;
 • Deelnemen aan verkeerscomités van de gemeenten en andere adviesraden verkeer;
 • Op vraag van de gemeentebesturen advies verlenen over evenementen, inhoudende het opstellen van een signalisatieplan en de nodige politiereglementen;
 • Op vraag van de gemeentebesturen en aannemers advies verlenen over wegenwerken, inhoudende het nakijken en waar nodig bijsturen van de door de aannemers op te stellen signalisatieplannen;
 • Het verlenen van advies over verkeersproblemen op vraag van de bevolking en/of de gemeentebesturen;
 • Maandelijks de lijst opmaken en actualiseren van de plaatsen waar VAT en SIB dienen opgesteld te worden;
 • Binnen de 5 werkdagen na de aanvraag tot advies voor signalisatie wegenwerken dit advies opstellen en overmaken aan de gemeente;
 • Controle van signalisatie van grote werken;
 • Opmaken van kwaliteitsvolle adviezen op vraag van korpsleiding, gemeentebesturen en bevolking.
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Zuiderkempen

Extra aanbod
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25.811,74 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Competenties/Specifieke diplomavereisten
 • Hij/zij dient een bijzondere interesse te tonen voor het verkeersaspect.
 • Hij/zij dient in het bezit te zijn van een rijbewijs B.
 • Kandidaten die in de vorige rondes ongeschikt werden bevonden, mogen zich niet meer kandidaat stellen.

 

Gewenst profiel
 • Bereid zijn om onregelmatige weekend, nacht- en dagdiensten te doen, binnen het kader van het RPPol.
 • Over de nodige cognitieve eigenschappen, attitude en vaardigheden beschikken om op korte termijn te voldoen aan het competentieprofiel van consulent- coördinator /verkeerskundige (is verkrijgbaar bij de politiezone).

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nader te bepalen door de PZ

24 maanden wevingsreserve

Informations

Naam
Goolaerts
Voornaam
Marjan
E-mail
hrm@politiezuiderkempen.be
Telefoon
014/53 96 07
Korps/directie/dienst
pz Zuiderkempen