Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (B) - Zonale Steundienst - secretariaat korpschef consulent niveau B

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5621 N 19 02
Korps/directie/dienst
5418 - Regio Rhode En Schelde
Werkplaats
Driekoningenplein 20
9820 Merelbeke
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Niveau
Consulent (B)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Type betrekking
Statutair
Functiebeschrijving

 Je behoort tot het administratief en logistiek kader (niveau B) en draagt de graad “consulent".
 Je staat onder het gezag en de rechtstreekse leiding van de korpschef.
 Jouw primaire taak is het ondersteunen van de administratieve taken van de korpschef.
 Je volgt nauwgezet de evoluties met betrekking tot de wetgeving en je informeert jouw dienstverantwoordelijke over alle belangrijke gebeurtenissen in het kader van het betreffende werkveld.
 Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van de administratieve taken betreffende het politiecollege en de zonale veiligheidsraad en andere officiële overlegorganen.
 Je beheert de toegewezen deelaspecten en staat in voor de verdere ontwikkeling ervan.
 De gewone diensturen zijn in principe de kantooruren maar je bent ook bereid tot avonduren.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Voorstelling korps/directie/dienst

Politiezone Regio Rhode & Schelde, Driekoningenplein 20 te Merelbeke. De politieposten bevinden zich in Merelbeke, Melle, Destelbergen en Oosterzele. Naargelang de dienstnoodwendigheden kan men over de ganse politiezone ingezet worden.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

 Bereidheid tot het volgen van interne en/of externe, voor de dienst relevante, vormingssessies.
 Een goede kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen.
 Algemene kennis van de organisatie en de werking van de politiediensten.
 Algemene kennis van de wetgeving inzake de organisatie van de politiediensten, het politiestatuut en de arbeidstijdorganisatie.
 Algemene kennis van de deontologische code, de evaluatieprocedure en de toepassing ervan.
 Grondige kennis van GALoP.
 Je kan zeer goed overweg met de meest courante PC-pakketten (Office 365, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, ...).
 Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie.
 Je slaagt er in om jouw werk – in samenspraak met jouw dienstverantwoordelijke – op een professionele manier te plannen en de opgedragen taken nauwgezet uit te voeren.
 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 In alle facetten van de dienstuitvoering probeer je kwaliteitsgericht op te treden.
 Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie. Je beschikt over een grote integriteit en geeft blijk van een correcte ingesteldheid.
 Je bent loyaal ten aanzien van de politiezone: je onderschrijft de visie, missie en waarden.
 Je bent klantgericht en je kan je op een beleefde manier uitdrukken.
 Bovendien ben je creatief, neem je initiatief en kan je zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin je verkeert.
 Je kenmerkt je door:
- Deontologisch correct handelen, in het bijzonder voor wat betreft het naleven van het beroepsgeheim.
- Verantwoordelijkheidszin
- Zin voor administratief werk
- Punctualiteit, orde en netheid
- Een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken
- Flexibiliteit en stressbestendigheid

Gewenst profiel

 Bereidheid tot het volgen van interne en/of externe, voor de dienst relevante, vormingssessies.
 Een goede kennis van de interne organisatie en de onderrichtingen.
 Algemene kennis van de organisatie en de werking van de politiediensten.
 Algemene kennis van de wetgeving inzake de organisatie van de politiediensten, het politiestatuut en de arbeidstijdorganisatie.
 Algemene kennis van de deontologische code, de evaluatieprocedure en de toepassing ervan.
 Grondige kennis van GALoP.
 Je kan zeer goed overweg met de meest courante PC-pakketten (Office 365, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, ...).
 Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie.
 Je slaagt er in om jouw werk – in samenspraak met jouw dienstverantwoordelijke – op een professionele manier te plannen en de opgedragen taken nauwgezet uit te voeren.
 Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 In alle facetten van de dienstuitvoering probeer je kwaliteitsgericht op te treden.
 Je bent je bewust van je voorbeeldfunctie. Je beschikt over een grote integriteit en geeft blijk van een correcte ingesteldheid.
 Je bent loyaal ten aanzien van de politiezone: je onderschrijft de visie, missie en waarden.
 Je bent klantgericht en je kan je op een beleefde manier uitdrukken.
 Bovendien ben je creatief, neem je initiatief en kan je zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin je verkeert.
 Je kenmerkt je door:
- Deontologisch correct handelen, in het bijzonder voor wat betreft het naleven van het beroepsgeheim.
- Verantwoordelijkheidszin
- Zin voor administratief werk
- Punctualiteit, orde en netheid
- Een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken
- Flexibiliteit en stressbestendigheid

Selectiemodaliteiten in de eenheid

 Eerste selectie gebeurt op basis van één of meer tests of geschiktheidsproeven;
Op de schriftelijke test(en) wordt in totaal een score van 1 tot 70 toegekend
 Tweede selectie gebeurt op basis van een interview met de korpschef waarbij gepeild wordt naar motivatie voor de te begeven betrekking, attitude, mentaliteit en kennis van de kandidaten;
Op het selectiegesprek wordt in totaal een score van 1 tot 30 toegekend waarvan:
- Motivatie voor de te begeven betrekking: een score van 1 tot 10
- Attitude en mentaliteit: een score van 1 tot 10
- Kennis: een score van 1 tot 10
 Opstellen lijst met rangschikking van de kandidaten. Om geschikt te zijn wordt een minimum van 60% vereist. Vanaf 84% wordt een kandidaat als zeer geschikt bevonden.

Informations

Naam
Van Durme
Voornaam
Leen
Functie
Consulente
E-mail
leen.vandurme@police.belgium.eu
Telefoon
09/363.71.71
Korps/directie/dienst
Directie operaties