Niveau C - Contractueel

Administratief bediende - Polyvalent medewerker

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5346 PZ ZWIJNDRECHT
Pastoor Coplaan 222, 2070 Zwijndrecht
Uiterste inschrijvingsdatum
19.08.2022
Arbeidsregeling
Vervangingsovereenkomst  
Voltijds
Max. aantal inschrijvingen
15
Testen
Geen centrale testen bij DPRS
Referentienummer
P 6119 N 22 06

Jobomschrijving

ALGEMEEN
De administratief bedienden voeren de administratieve taken uit die tot algemene ondersteuning van de politiewerking behoren onder de leiding van de hoofdinspecteur van de dienst waartoe deze opdrachten behoren.

SPECIFIEK
Ondersteuning van de teams wijk en verkeer
• Administratieve opvolging van het actieplan verkeer
• Opvolging mailboxen, briefwisseling …
• Verkeersadvies o.a. inname openbare weg, werkvergunningen
• Deelname aan vergaderingen
• Logistieke opvolging en beheer
• Dossierbeheer evenementen
• Administratieve medewerking wijkdossiers o.a. rijverboden, deurwaarders, personen vrij onder voorwaarden …

Ondersteuning van het team lokale recherche
• Gerechtelijke aanvragen en vorderingen beheren en verwerken
• Aanvullen en beheren van stuurborden inzake actieplannen
• Opstellen en opvolgen van dienstregeling
• Logistieke opvolging en beheer
• ‘Uitlezing' van digitale dragers via specifieke software

Presentatie vd. dienst

Politie Zwijndrecht

Groot in haar kleinschaligheid

Onze kleinschaligheid zorgt ervoor dat iedereen elkaar kent en wij als collega's op een transparante manier met elkaar omgaan. Diezelfde nauwe betrokkenheid is duidelijk aanwezig binnen de verschillende teams van de politie Zwijndrecht. De lokale recherche, verkeer en wijkteam zijn altijd aanspreekbaar en springen bij indien nodig bij het team interventie.
Ons maatschappelijk engagement is groot waardoor onze zone zich erg dienstverlenend opstelt. Het takenpakket in onze zone is dagelijks erg divers en wordt uitgevoerd over het gehele grondgebied Burcht-Zwijndrecht alsook over het industriegebied in de haven. Ook bijstand aan Antwerpen-Linkeroever behoort tot het standaard takenpakket van onze medewerkers.
Door de nauwe samenwerking met de politiezone Antwerpen ervaren wij een mix van de voordelen van een grootstad, gecombineerd met de troeven van onze kleinschalige politiezone. Onze bijstandsregeling gaat ook over de provinciegrenzen heen. Zo wordt er een samenwerking voorzien met de politiezones Waasland-Noord en Kruibeke.
Daarnaast hebben wij als zone nog bijkomende troeven zoals sporturen, gratis fietsonderhoud, enz.
Tenslotte wordt er ook op eigen interesses ingezet waardoor proeven van andere diensten en eigen acties op poten zetten tot de mogelijkheden behoort.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Wie ben jij?
• Je bent iemand met een portie gezond verstand.
• Problemen zijn voor jou opportuniteiten en je zoekt naar oplossingen.
• Je hebt de zin om erin te vliegen en mooie resultaten te boeken.
• Je werkt graag in teamverband.

Selectiemodaliteiten

Voor deze vacature worden er geen algemene testen afgenomen,
 • Interview
 • Selectiecommissie

Selectiecommissie met opdracht en gestructureerd interview.

Wil je meer informatie over de inhoud van de functie of de selectieprocedure? Wil je een loonsimulatie op maat?
Freya Lesire (Teamleider HR en planning) of Isabelle Hauspie (Diensthoofd HRM, onthaal en middelen) beantwoorden graag je vragen. (Respectievelijk 03/250 64 20 of 03/250 64 22)

Hoe stel je je kandidaat?

Interesse? Aarzel niet en stuur je motivatiebrief met CV en foto, een kopie van je hoogst behaalde diploma en een getuigschrift van goed gedrag en zeden (van max. 3 maand oud) naar PZ.Zwijndrecht.HRplanning@police.belgium.eu

Enkel de eerste 15 kandidaturen die voldoen aan de vereisten, worden weerhouden voor de verdere selectieprocedure.

Mijn loon & voordelen

 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentienummer: P 6119 N 22 06