Niveau C - Contractueel

Administratief medewerker Operationeel Beheer

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5455 PZ GRENSLEIE
Leopoldplein 12, 8930 Menen
Uiterste inschrijvingsdatum
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
12 maanden  
Voltijds
Testen
Geen centrale testen bij DPRS
Referentienummer
P 6128 N 22 05

Jobomschrijving

Ben je op zoek naar een administratieve job binnen onze politieorganisatie?
De politiezone Grensleie is namelijk op zoek naar een gemotiveerde administratief medewerker (assistent) Opertioneel beheer. Als administratief medewerker Operationeel Beheer zorg je voor een divers takenpakket, oa. het verdelen van inkomende kantschriften en verwerken van PV's.

Ben je een administratieve duizendpoot en kunnen wij rekenen op jouw discretie? Ben je integer en nauwkeurig, dan is deze job jou op het lijf geschreven.

Aarzel niet om de vacature door te nemen of onze personeelsdienst te contacteren.

Jobomschrijving :
De administratief medewerker Operationeel Beheer staat onder het gezag
van de hoofdinspecteur Operationeel Beheer en bij afwezigheid teamleader Analyse en Sturing volgens de principes in artikel 120 van de wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Taken :

 • Je maakt deel uit van de dienst Informatiebeheer, cluster Operationeel Beheer.
 • Je draagt bij tot de administratieve verwerking en de kwaliteitscontrole van de stukken - kantschriften, proces-verbaal (PV) - van de politiezone.
 • Samen met je collega's van het Operationeel Beheer sta je o.a. in voor een divers takenpakket:
  • Je vervult diverse administratieve taken: klasseren en archiveren van documentatie, registreren en verdelen van inkomende en uitgaande kantschriften…
  • Je bent belast met het operationeel beheer:
   • Verwerken en afhandelen van PV's.
   • Toezien op de inhoudelijke kwaliteit, de volledigheid en de doorlooptijd van de PV's.
   • Instaan voor het databeheer m.b.t. de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG): registratie en kwaliteitscontrole van de vattingen en seiningen…
   • Beheren van APO-dossiers (Autonoom Politioneel Onderzoek): afhandelen van dossiers in eigen beheer en overmaken aan de bevoegde diensten.
   • Opvolgen van inbeslagnames en onmiddellijke inningen.
 • Bij vragen over documentatie fungeer je als eerste aanspreekpunt. Je zorgt er tevens voor dat deze geregistreerd en behandeld worden.
 • Je biedt administratieve ondersteuning bij grootschalige operationele acties.

Presentatie vd. dienst

Politiezone Grensleie is een moderne, wendbare en efficiënte organisatie die streeft als professionele partner naar een leefbare en veilige samenleving!

Wij zijn een meergemeentezone bestaande uit de 3 gemeenten Menen, Wevelgem en Ledegem. De zone bevindt zich in de Leievallei in het zuiden van West-Vlaanderen. De politiezone grenst via Menen aan het buurland Frankrijk.

Rond de 150 operationele personeelsleden zetten zich dagelijks in voor de veiligheid van al onze burgers. Achter de schermen zijn een dertigtal burgerpersoneelsleden actief om de ondersteuning in goede banen te leiden.

Wil je deel uitmaken van dit team? We zoeken namelijk een werklustige collega met een positieve ingesteldheid en een gezonde interesse voor de job en de organisatie.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Vereiste ervaring
  Geen ervaring vereist
 • Specifieke diplomavereisten
  Hoger secundair onderwijs
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

 • Je beschikt over een diploma secundair onderwijs.
 • Ervaring als administratief medewerker is geen vereiste, maar is zeker een troef.
 • Je hebt kennis van de organisatie van het politiewezen.
 • Je bent vaardig met moderne informatica- en communicatietools (cloud-based werken, Office-pakket, Sharepoint…).
 • Je kan omgaan met stressvolle situaties, bent flexibel en beschikt over een gezonde dosis assertiviteit.
 • Je kan zowel zelfstandig werken als in een team functioneren: je gaat multidisciplinair en teamoverschrijdend te werk.
 • Je hebt oog voor interne en externe klanten en biedt te allen tijde een klantvriendelijke dienstverlening aan.
 • Je blinkt uit in administratieve vaardigheden: je hebt organisatorisch talent en hebt aandacht voor detail.
 • Als administratieve duizendpoot werk je gestructureerd en nauwkeurig en garandeer je een professionele en vlekkeloze communicatie.
 • Je draagt deontologie, collegialiteit, integriteit, discretie en loyauteit hoog in het vaandel.

Selectiemodaliteiten

Voor deze vacature worden er geen algemene testen afgenomen,
 • Selectiecommissie
Deze procedure kan bestaan uit een niet-eliminerende schriftelijke
proef en/of computerproef en een selectiegesprek.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques
Referentienummer: P 6128 N 22 05