Niveau A - Statutair

Adviseur - Diensthoofd Logistiek & Financiën (klasse 2) - Deinze

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten
Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
Adviseur - A2
Plaats van tewerkstelling
5911 PZ Deinze/Zulte/Lievegem
Stadionlaan 22 bus A, 9800 Deinze
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentienummer
S 4001 N 22 23

Jobomschrijving

Het diensthoofd Logistiek & Financiën is verantwoordelijk voor het logistiek en financieel beheer. Het diensthoofd organiseert de dagelijkse werking van de dienst Logistiek & Financiën en vertaalt de beleidsopties van de korpsleiding naar concrete doelstellingen, rekening houdend met de lokale noden en omstandigheden.

 • Verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie, planning, vooruitgang van de werkzaamheden en resultaten van de initiatieven op het vlak van logistiek & financiën.
 • Coördineren, controleren en evalueren van het werk van de medewerkers die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen.
 • Opzetten van methoden, procedures en werkmiddelen en opvolgen van nieuwe ontwikkelingen binnen het domein logistiek & financiën. Naar middelen zoeken om deze te doen toepassen binnen het korps en concepten ontwikkelen, rekening houdend met de specificiteit van de zone.
 • Ontwikkelen en opvolgen van een aankoopbeleid waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de zone.
 • Uitwerken en opvolgen van de actieplannen inzake logistiek & financiën binnen het beleidsplan Ondersteuning.
 • Coördinatie en opvolging van overheidsopdrachten van diensten, werken en leveringen die aan de reglementering op overheidsopdrachten onderworpen zijn, met name:
  • opstellen en publiceren van bestekken
  • overgaan tot de analyse van offertes in samenspraak met de preventieadviseur
  • zorgen voor de evaluatie van het aan te kopen materiaal en te presteren diensten of werken voorbereiden van de beraadslagingen politiecollege/politieraad betreffende de overheidsopdrachten
  • beheren en behandelen van de brieven betreffende de procedures van overheidsopdrachten
  • opvolging van de uitvoering van het contract
  • beheren van het draaiboek van de opdrachten
 • Verantwoordelijke voor de opvolging en het beheer van de zonale onderrichtingen op vlak van logistiek & financiën (dresscode, huishoudelijk reglement, veilig opbergen wapens en munitie, verantwoord gebruik korpsmateriaal, verkeersongevallen dienstvoertuigen, …).
 • Voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de logistieke en financiële dossiers t.b.v. het politiecollege en de politieraad.
 • Voeren van plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken.
 • De wetgeving Overheidsopdrachten op de voet volgen en tijdig de nodige feedback geven aan de medewerkers binnen de dienst Logistiek & Financiën en de hiërarchisch oversten.
 • Uitvoeren van de bovenvermelde opdrachten en taken op een autonome wijze, onder leiding van het directiehoofd Ondersteuning en de hiërarchisch hoger geplaatsten.

Presentatie vd. dienst

Onze politiezone is op zoek naar getalenteerde collega's die hun carrière willen uitbouwen in een vooruitstrevende en moderne politieorganisatie waarbij het welzijn van de medewerkers voorop staat. Draag jij de waarden “positief, eerlijk en teamplayer” hoog in het vaandel dan ben jij de nieuwe “partner against crime” die wij zoeken! Ontdek onze voordelen op onze rekruteringswebsite: www.partners-against-crime.com

De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem staat onder leiding van de korpschef, eerste hoofdcommissaris Benny Van Wabeke, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het politiebeleid in de politiezone.

Onze politiezone bestaat uit drie grote directies:

 • Directie Operaties
 • Directie Beleid, Beheer & Ontwikkeling
 • Directie Ondersteuning

Als adviseur diensthoofd Logistiek & Financiën zal je worden tewerkgesteld binnen de directie Ondersteuning.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

Kennis

 • Goede kennis van het MS Office Word en Excel
 • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is een meerwaarde
 • Kennis van het politielandschap is een pluspunt

Vaardigheden

 • Probleemoplossend denken en werken
 • Autonoom beslissingen kunnen nemen
 • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken
 • Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
 • Planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken
 • Stressbestendig functioneren
 • Bijdragen tot een positieve werksfeer
 • Medewerkers kunnen aansturen, motiveren en coachen zodat ze hun taken en opdrachten efficiënt en kwaliteitsvol kunnen realiseren

Houding

 • Discreet, eerlijk, integer en loyaal
 • Zin voor initiatief
 • Creatief ingesteld
 • Leergierig en bereid zich bij te scholen
 • Klantgericht
 • Respect voor de termijnen

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test bij de selectieprocedure
 • Cognitieve proef en persoonlijkheidsproef (federale politie).
 • Een of meer tests of geschiktheidsproeven.
 • Het organiseren van een assessment.
  • Voorafgaand aan het assessment organiseert het assessmentbureau verkennende gesprekken die eliminerend werken.
  • Na deze verkennende gesprekken kunnen maximum 3 kandidaten deelnemen aan het assessment.
 • Het inwinnen van het advies van een plaatselijke selectiecommissie.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om 1 dag/week (of 2 halve dagen/week) te telewerken
 • Laptop of tablet (bedrijfstoestel)
 • Smartphone (bedrijfstoestel)
 • Mogelijkheid om diensten verricht in andere overheidsdiensten of in de privé sector of als zelfstandige te laten valoriseren voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit (KB 26/03/2014)
 • Per kalenderjaar een quota van 40 sporturen die mogen worden aangerekend als dienstprestatie
 • Gratis gebruik van Fitnesszaal in Deinze
 • Gratis zwemkaart Palaestra Deinze
 • Mogelijkheid tot deelname aan jaarlijkse sportdag + personeelsuitstap
 • Elke dinsdag & donderdag soep (winter) of een gezond tussendoortje (zomer)
 • Gratis uitlenen van materiaal (perculator, beamer, laptop, staantafels,...)
 • Attenties voor familiale gebeurtenissen
 • Mogelijkheid warme middagmaal tegen democratische prijzen in Campus Leiepoort Sint-Hendriks
 • Mogelijkheid tot lidmaatschap en deelname aan de activiteiten van de Vriendenkring van het korps
Referentienummer: S 4001 N 22 23