Niveau A - Statutair

Adviseur lid - Dienst Infrastructuur

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
Adviseur - A1
Plaats van tewerkstelling
5341 PZ ZUID
Demosthenesstraat 36, 1070 Anderlecht
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentienummer
S 4022 T 22 03

Jobomschrijving

De Facility Adviseur zal zich voornamelijk ontfermen over de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten binnen de strategie bepaald door het DIRCOM en onder (bege)leiding van het diensthoofd

• Je bent in staat diverse procedures uit te werken ivm het technisch beheer van de installaties

• Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de (periodieke) onderhouden, interventies en herstellingen door externe firma's en de interne communicatie en opvolging van de uitvoering hiervan ism de Facilitair Medewerker

• Je maakt de technische specificaties op voor de openbare opdrachten die binnen het kader van de dienst moeten opgesteld worden (openbare opdrachten zoals : onderhoud van de HVAC installaties, aankoop van constructiemateriaal, huur en reiniging van de werkkledij, onderhoud van de automatische schuifpoorten, renovatieprojecten gebouwen, etc)

• Je bent in staat de EPB-procedures op te volgen voor zowel bestaande als nieuwe gebouwen

• Je begeleidt de Facilitair Medewerker in de opmaak van de planning van de interne projecten en interventies

Presentatie vd. dienst

Werken bij Politiezone Zuid is werken voor de tweede grootste lokale politiezone van Brussel. Bij ons kies je voor doorgroeimogelijkheden, een uitgebreid opleidingsaanbod, teamspirit en een afwisselende job. Ja, werken voor Politiezone Zuid is “Steeds Dichterbij”. We zijn een voorbeeld voor wie mee vooruit wil. Onze zone is altijd in beweging, dus is ons takenpakket gevarieerd en wachten er overal uitdagingen. Zowel voor avontuurlijke, zorgende als administratief sterke mensen. Bij ons werk je ook achter de schermen mee aan een veilig Zone Zuid en samen willen én kunnen we een verschil maken in de maatschappij.

Bezoek onze website voor meer informatie of contacteer de dienst Coaching!

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

• Weet waar hij welke informatie kan vinden, wie hij hiervoor moet contacteren en op basis van de nodige info, weet welke kritische vragen er moeten gesteld worden om tot een oplossingsvoorstel te komen

• Stressbestendig en oplossingsgericht

• Ambitieus, gedreven en enthousiast is

• De courante MS Office – toepassingen zeer goed (Word, Excel, Outlook) beheerst, alsook kennis van Autocad en een algemene interesse/kennis in digitalisatie

• Vloeiend in het Frans en het Nederlands, schriftelijk en mondeling

• Vlotte persoonlijkheid, goede communicator en onafhankelijkheid zijn nodig

• Innovatief en creatief denken en werken, out-of-the-box kunnen denken

 

Toegangsvoorwaarden :

- Diplomavereisten : Master
- Talenkennis : Voldoende kennis van de tweede landstaal

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie

Nog te bepalen

Toegangsvoorwaarden :

- Diplomavereisten : Master
- Talenkennis : Voldoende kennis van de tweede landstaal

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentienummer: S 4022 T 22 03