Niveau A - Statutair

Adviseur - Strategische Analyse

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
Adviseur - A2
Plaats van tewerkstelling
5455 PZ GRENSLEIE
Leopoldplein 12, 8930 Menen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentienummer
S 4011 N 22 04

Jobomschrijving

Ben je op zoek naar een uitdagende job als personeelslid binnen onze politieorganisatie?

De politiezone Grensleie is namelijk op zoek naar een gemotiveerde adviseur Strategische Analyse. 
In deze functie bestudeer je verschillende criminaliteitsfenomenen en sta je in voor de opmaak voor ons zonaal veiligheidsplan.

Ben je strategisch sterk en schrikken cijfers jou niet af? Ben je integer en collegiaal, dan is deze job jou op het lijf geschreven.

 

Aarzel niet om de vacature door te nemen of onze personeelsdienst te contacteren.

Jobomschrijving :

De adviseur Strategische Analyse staat onder het gezag van de teamleader Analyse & Sturing en bij afwezigheid de korpschef volgens de principes in artikel 120 van de wet van 7/12/1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Taken :

 • Je staat in voor de opmaak en de monitoring van het zonaal veiligheidsplan.
 • Op basis van strategische analyses bied je advies m.b.t. beleidsuitvoering.
 • Als strategisch analist capteer je de criminaliteitsfenomenen en maatschappelijke noden binnen de zone en vertaal je deze in duidelijke strategische doelstellingen en jaarlijkse actieplannen.
 • Je zorgt ervoor dat de strategische plannen conform de wettelijke bepalingen verlopen.
 • Je detecteert en onderzoekt patroonherkenning van criminaliteitsfenomenen.
 • Je ontfermt je over de GDPR-conformiteit: je verleent advies inzake gegevensbescherming i.s.m. dienst Integrale Kwaliteitszorg (als data protection officer).
 • In samenwerking met het team Analyse & Sturing neem je de regie bij transversale dossiers en projecten.
 • Je ziet toe op de uitvoering van de gangbare processen (procesmanager) en rapporteert hierover aan de proceseigenaar/teamleader Analyse & Sturing.
 • Je rapporteert op gestructureerde wijze je analyses aan het management en (boven)lokale overheden.
 • Je neemt deel aan tal van interne en externe overlegfora

Presentatie vd. dienst

Politiezone Grensleie is een moderne, wendbare en efficiënte organisatie die streeft als professionele partner naar een leefbare en veilige samenleving!

Wij zijn een meergemeentezone bestaande uit de 3 gemeenten Menen, Wevelgem en Ledegem. De zone bevindt zich in de Leievallei in het zuiden van West-Vlaanderen. De politiezone grenst via Menen aan het buurland Frankrijk.

Rond de 150 operationele personeelsleden zetten zich dagelijks in voor de veiligheid van al onze burgers. Achter de schermen zijn een dertigtal burgerpersoneelsleden actief om de ondersteuning in goede banen te leiden.

Wil je deel uitmaken van dit team? We zoeken namelijk een werklustige collega met een positieve ingesteldheid en een gezonde interesse voor de job en de organisatie.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Specifieke diplomavereisten
  Masterdiploma
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma.
 • Ervaring is geen vereiste, maar is zeker een troef.
 • Je hebt een grondige kennis van de wettelijke bepalingen en de organisatie van het politiewezen.
 • Je bent vertrouwd met beleidsontwikkeling en strategische analyse.
 • Een sterke interesse voor GDPR-wetgeving (Algemene Verordening voor Gegevensbescherming) of de bereidheid om zich hierin te verdiepen zijn een must. 
 • Je bent een kei in het analyseren en integreren van informatie en beschikt over een groot kritisch denkvermogen.
 • Je houdt je rustig in stressvolle situaties, bent flexibel en hebt oog voor innovatie.
 • Je bent vaardig met moderne informatica- en communicatietools (cloud-based werken, Office-pakket, Sharepoint…).
 • Je beschikt over de kwaliteiten van een peoplemanager: je enthousiasmeert, stuurt aan en begeleidt je collega's, maar hebt ook oog voor het welzijn van de medewerkers.
 • Servicegericht handelen is jouw motto.
 • Je kan zowel mondeling als schriftelijk uitstekend communiceren.
 • Je neemt het voortouw, maar handelt te allen tijde als een echte teamplayer.
 • Je gaat probleemoplossend en gestructureerd te werk: organisatie-, project- en procesmanagement zijn jou niet ongekend.
 • Je draagt deontologie, collegialiteit, integriteit, discretie en loyauteit hoog in het vaandel.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test bij de selectieprocedure
Het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven
Het selectiegesprek zal voorafgegaan worden door een assessment, georganiseerd door een extern bureau. Het selectiegesprek met de commissie kan eveneens voorafgegaan worden door een voorbereidende opdracht/case/(computer)vaardigheidstest.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques
Referentienummer: S 4011 N 22 04