Niveau C - Statutair

Assistent - Algemene Directie Resources - P&O - Dienst HRM - Frontdesk

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5340 PZ BRUSSEL WEST
De Koninckstraat 40, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Uiterste inschrijvingsdatum
Max. aantal inschrijvingen
25
Referentienummer
S 6013 T 22 13

Jobomschrijving

Als onthaalmedewerker van de frontdesk sta je in voor een kwaliteitsvol,
klantvriendelijk en efficiënt onthaal van collega's en externe partners en verwijs je hen door naar de juiste dienst, en dit ten behoeve van alle diensten die werkzaam zijn op de verdieping waar de dienst HRM is gevestigd.
Als onthaal- en administratief medewerker van de dienst
HRM sta je in voor de eerstelijns-dienstverlening, zowel fysiek, telefonisch als via mail, hetzij door het verlenen van noodzakelijke informatie, hetzij door het afleveren van diverse documenten en attesten, hetzij door het doorverwijzen naar de juiste dienst.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de dienst HRM en licht de medewerkers van de politiezone maximaal in inzake allerlei courante HR-gerelateerde vragen.

Verder voer je algemeen secretariaatswerk uit en werk
je mee aan een efficiënte dagelijkse werking van onze dienst HRM. Je verwerkt de inkomende en uitgaande informatiestromen zoals brieven, e-mails en telefoons.
Je staat garant voor de goede overdracht van alle noodzakelijke informatie naar de verschillende cellen binnen de dienst.

Je
helpt dossiers opmaken en administratief verwerken in het kader van diverse vragen op het vlak van personeelsadministratie teneinde bij te dragen tot een correcte en volledige afhandeling van het dossier.
Je
verzorgt een digitaal en/of analoog klassement om de collega's van de dienst in staat te stellen snel de gevraagde informatie terug te vinden. Je zorgt voor interne en externe communicatie inzake thema's m.b.t. het personeelsbeheer.

De diversiteit van de situaties waarmee je in
aanraking komt, zorgen voor een afwisselende job waarbij jouw polyvalentie wordt bevorderd en je de kans krijgt om, samen met je  collega's,  mee te werken aan een zorgzaam personeelsbeleid.

Presentatie vd. dienst

De opdracht van de Algemene Directie Ressources bestaat erin een kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden aan de verschillende operationele en administratieve diensten van de politiezone.
Binnen de Algemene Directie Ressources bestaat het directie Personeel & Organisatie (P&O) uit de dienst HRM, de dienst Vorming en een ondersteuningscel.
Je werkt binnen de dienst HRM die een efficiënt beheer van de personeelsadministratie wil verzekeren en een kwaliteitsvolle dienstverlening wil kunnen bieden aan de personeelsleden van de politiezone Brussel-West op het vlak van Human Ressources.
De dienst bestaat uit verschillende cellen : Frontdesk, IN/OUT, Carrière, Ziekte/Arbeidsongevallen. Samen dragen zij zorg voor verschillende aspecten van het HR-beheer binnen de organisatie, zoals onder meer onthaal, rekrutering en selectie, opvolgen van ziektes en arbeidsongevallen, verlofstelsels, loopbaanbeheer, loonadministratie, beheer van de prestaties en het beheer van persoonlijke dossiers.

Voor meer informatie met betrekking tot onze politiezone kan je de website consulteren van de lokale politiezone 5340 Brussel-West (www.lokalepolitie.be/5340)

Videolinks:
https://www.youtube.com/watch?v=VykkXEZFbl8
https://youtu.be/osVmtJbqNrA

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis
- Je beschikt over een goede kennis inzake het gebruik van Office 365;
- Je hebt kennis van de structuur en de organisatie van de politiediensten en in het bijzonder van de structuur van de politiezone om een optimale doorverwijzing te garanderen;
- Kennis van de tweede landstaal is een pluspunt en je bent bereid om je niveau voortdurend te verbeteren;

Attitudes en vaardigheden
- Dankzij je klantgerichtheid heb je de nodige aandacht voor resultaat en kwaliteit;
- Je bent een administratieve en een organisatorische duizendpoot die prioriteiten stelt;
- Je bent iemand die goed kan luisteren;
- Je geeft blijk van initiatief en zin voor verantwoordelijkheid;
- Je bent (zelf)gedisciplineerd;
- Je hebt een goed voorkomen;
- Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
- Je bent respectvol tegenover iedereen: collega's, meerderen en externe partners;
- Je kan, om de continuïteit van de dienst te garanderen, indien het nodig en mogelijk is, je flexibel en beschikbaar opstellen;  
- Je kan zowel in teamverband als autonoom werken;
- Je bent discreet, onpartijdig, loyaal en integer;
- Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail;
- Je bent stressbestendig in situaties met meervoudige taken;
- Je bent polyvalent en oplossingsgericht ingesteld;  
- Je bent bereid om de voor de functie vereiste opleidingen te volgen.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
Later te bepalen

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentienummer: S 6013 T 22 13