Niveau B - Statutair

Consulent ICT - Physical Security (ICT)

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten
Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
PZ BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE
Kolenmarkt 30, 1000 Brussel
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentienummer
113421/S5T

Jobomschrijving

De geïnteresseerde zal belast worden met het beheer van het personeel van de cel physical security, als ook samen met zijn ploeg de alle aan hen gerelateerde taken en opdrachten volbrengen.

Presentatie vd. politiezone/federale eenheid

De meergemeentenzone Brussel HOOFDSTAD Elsene omvat het grondgebied van de stad Brussel; de deelgemeenten Laken, Neder-over-Heembeek en Haren; en de gemeente Elsene.

De bevolking is zeer divers en dat is merkbaar op verschillende vlakken. Niet alleen zijn alle sociale lagen van de bevolking vertegenwoordigd, maar ook een waaier aan nationaliteiten en etnische origines hebben in Brussel een vaste stek gevonden. Daarenboven kan men de aanwezigheid van verschillende nationale en internationale instellingen, administraties en bedrijven die zich op het grondgebied van onze politiezone hebben gevestigd niet negeren. Dagelijks verwelkomt de politiezone op haar territorium ook vele pendelaars en toeristen die genieten van de verschillende historische trekpleisters en die deelnemen aan de recreatieve en culturele evenementen en activiteiten. Al deze evenementen beheren in de context van een grootstad is een echte uitdaging. Een gepast antwoord vinden is niet altijd gemakkelijk en de werking van de politiezone moet onder alle omstandigheden flexibel en creatief zijn.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Gevraagde Technische vaardigheden :


Samen met zijn ploeg staat hij in voor alle ict equipment die wordt gebruikt voor :

 • Toegangscontrole van de zone
 • Alarmsystemen van de commissariaten
 • Opnames en consultaties van videobeelden ( zowel buiten- als binnencamera's van de zone )  opnames en consultaties van audiogesprekken ( gesprekken van de patrouille eenheden en telefoongesprekken )
 • de commandoposten PEB en Koning Boudewijnstadion
 • De STERIA systemen voor de digitale vingerafdrukken
 • Audio en video apparatuur in de agora en auditorium zalen
 • Het beheer van alles pannes, het leggen van de nodige contacten met de leveranciers en de begeleiding van het herstellingsproces

Het in plaats stellen en uitvoeren van controles van het desbetreffende materiaal en het bijhouden van de historiek hiervan.

In samenwerking met de database administrator zorgen voor het bewaren van audio- en videobestanden.

Zijn bijdrage leveren bij het opstellen van bestekken voor de plaatsing , vervanging, uitbreiding en het onderhoud van apparatuur die onder zijn bevoegdheid valt.

Instaan voor de extractie van gegevens op externe dragers op vraag van DIT of andere politionele of gerechtelijk diensten.

Met zijn ploeg steun bieden aan de gebruikers van de zone op het vlak van video consultaties en het gebruik van de ASTRID werkposten (paswoord /login).

Met zijn ploeg erop toezien dat alle documentatie up to date blijft in de dynamische gegevensbank telwiki van de zone.
Deelname aan de wachtdienst ICT.

Individuele vaardigheden :

 • Methodisch en rigoureus kunnen werken;
 • Zowel in ploeg als op een autonome manier kunnen werken;
 • Je bent analytisch ingesteld zodat je projecten van nabij kan volgen en bijsturen indien nodig zodat de noden van de gebruiker perfect worden ingevuld;
 • Diplomatisch;
 • Autodidact, je bent leergierig en je kunt goed samenwerken;
 • Je denkt graag mee over technische innovaties of nieuwe concepten of hebt daar zelf ideeën over;
 • Je kan je realisaties op een duidelijke manier documenteren voor zowel de gebruiker als je back up;
 • Gebruik maken van de reeds bestaande gemeenschappelijke functies;
 • Stressbestendig zijn;
 • Beschikbaar en flexibele opstelling qua werkuren indien de omstandigheden dit vragen;
 • Kennis van het Frans en het Engels zijn een pluspunt;
 • Kennis van de structuur van het politieapparaat is een pluspunt;
 • Je bent niet bang om de verantwoordelijkheid voor een productie op je te nemen en met deadlines te
  werken.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Een CV en een motivatiebrief toevoegen.
 • Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen.
 • Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.
 • Onze politiezone gaat mee in The New Way Of Working: We zetten sterk in op het zelfsturend of autonoom werken. We proberen voor onze medewerkers ook een goede werk-priv√©balans te garanderen.
Referentienummer: 113421/S5T