Niveau B - Contractueel

Consulent Verkeersdeskundige

Dringende externe werving met mogelijkheid tot statutarisering
Vacante plaatsen: 1
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Consulent
Plaats van tewerkstelling
5391 PZ BIERBEEK/BOUTERSEM/HOLSBEEK/LUBBEEK
Gellenberg 18, 3210 Lubbeek
Uiterste inschrijvingsdatum
30.09.2022
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur  
12 maanden  
Voltijds
Max. aantal inschrijvingen
15
Referentienummer
G 5084 N 22 25

Jobomschrijving

Je ondersteunt het diensthoofd gebiedsgebonden werking bij de uitwerking en continue verbetering van de visie en het beleid op vlak van verkeer voor de gehele politiezone.

Takenpakket:

De consulent handelt systematisch en resultaatgericht met betrekking tot:

 • De ontwikkeling, het uitvoeren en opvolgen van actieplannen inzake verkeersveiligheid;
 • Het opmaken van gespecialiseerde berekeningen met betrekking tot verkeersstatistieken;
 • Het ontwerpen van verkeersflashes met betrekking tot gewijzigde verkeerssituaties, nieuwe wetgeving;
 • Uitvoeren van diverse administratieve taken

De consulent:

 • Vertegenwoordigt de zone tijdens de werkgroepen rond verkeersveiligheid en mobiliteit;
 • Fungeert bij afwezigheid van het diensthoofd als aanspreekpunt bij vragen of opmerkingen rond verkeer
 • Verzorgt informatiesessies voor externe groepen met betrekking tot verkeer

Presentatie vd. dienst

Onze politiezone is een meergemeentezone gelegen in Vlaams-Brabant. De zone wordt gevormd door de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek. Ons korps bestaat uit 62 personeelsleden.

Wij mikken op een doeltreffende en doelmatige groep van betrokken medewerkers die in een doorzichtige structuur drijven op de groepsgeest en een inspirerende leiding.

Wij ontwikkelen een houding om voortdurend te leren en te verbeteren.

Verder hebben wij aandacht voor:

 • Moderne werktechnieken (digitaal, afspraken online, sociale media,...)
 • Het welzijn van onze medewerkers (interne en externe communicatie, uniformiteit en teamgeest)

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Specifieke diplomavereisten
  Beschikt ten minste over Graduaat mobiliteit/verkeerskunde in combinatie met een Bachelordiploma mobiliteitswetenschappen.
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

 • Je hebt een grondige kennis inzake mobiliteit en verkeer;
 • Je bent een organisatietalent en stelt prioriteiten. Werken met deadlines schrikt je niet af;
 • Je hebt een grondige kennis van Office 365;
 • Je bent bereid bedrijfsspecifieke kennis te verwerven;
 • Je bent proactief, strategisch, analytisch, zelfredzaam en inoovatief;
 • Je denkt out-of -the-box;
 • Je hebt sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent klantgericht met de nodige aandacht voor resultaat en kwaliteit;
 • Je werkt met de nodige discretie en integriteit.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Selectie op basis van dossier
De exacte modaliteiten worden bepaald aan de hand van het aantal geschikte kandidaten

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Vanaf november 2022 maaltijdcheques
Referentienummer: G 5084 N 22 25