Niveau A - Statutair

FinTech Adviser

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten
Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
Adviseur - A2
Plaats van tewerkstelling
FGP ANTWERPEN - OPERATIONELE STEUN
Noordersingel 25-27, 2140 Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentienummer
113139/S4NR

Jobomschrijving

Het FIN CRYPTO PHISHING TEAM (FCP TEAM) van FGP Antwerpen staat in voor het opsporen van phishingwebsites en het analyseren en volgen van cryptomunten welke in gerechtelijke onderzoeken naar criminele organisaties naar boven komen. Zij onderzoeken achterliggende geldstromen, zorgen voor de identificatie van verdachten en trachten de crimineel verkregen vermogens in kaart te brengen.

Beschik je over een analytische geest en?kan je met gemak grote datasets doorploegen op zoek naar het juiste spoor?
Heb je geen schrik om in het grote spinnenweb van cryptomunten te zoeken naar de achterliggende geldstromen?
Dan ben jij de juiste persoon!

Presentatie vd. politiezone/federale eenheid

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappij ontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen. Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen. Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

De adviseur expert ecofin – ICT sectiechef/bureauchef, die daartoe aangeworven en opgeleid is, levert een gespecialiseerde ecofin steun aan ICT- en cyberonderzoeken. Hij is projectleider en stuurt het projectteam. Hij werkt met grote databestanden.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Vereiste ervaring
  3 jaar anciënniteit in klasse 1 is vereist.
 • Specifieke diplomavereisten
  • Master Toegepaste Economische wetenschappen
  • Master Handelsingenieur
  • Master Handelswetenschappen
  • Master Financiële richting
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

 • Je beschikt over een doorgedreven kennis van Excel en kan programmeren in Python (Panda).
 • Je werkt graag in teamverband waarbij je beroep kan doen?op je collega's die even begaan zijn met de steeds toenemende dreiging van financial cybercrime en de vele slachtoffers die daarmee gemaakt worden.
 • Je bent je bewust dat technologie niet alleen een hulpmiddel is voor misdadigers, maar vaak ook?het doelwit van criminele activiteiten.
 • Je weet van aanpakken, bent mee met de laatste ontwikkelingen in dit vakgebied, gevoelige info vertrouwelijk behandelen is voor jou een automatische reflex, je hebt oog voor details en zin voor nauwkeurigheid, maar je verliest ook het grotere plaatje niet uit het oog.
 • Je hebt veel goesting om je te verdiepen in de financial cybercrime (phishing, virtual currencies, bitcoin-portefeuilles, …).
 • Je verzamelt, analyseert, veredelt en deelt (financiële) informatie tijdens onderzoeken.
 • Vanuit een financieel-economische invalshoek geef je advies over onderzoeksstrategieën, opsporingsmethodes, samenwerking met partners en in te zetten middelen.
 • Je geeft leiding aan een team van experten.
 • Je bent projectmanager.
 • Je bent in staat om grote hoeveelheden data te verwerken en beschikt dus over een doorgedreven kennis van Excel.
 • Als je kan programmeren in Python (Panda) is dat een plus.
 • Termen als hacking, phishing, ransomware, etc. klinken je niet vreemd en je gooit jouw talent graag mee in de strijd.
 • Net als de financiële misdaad, sta je niet stil: je weet van aanpakken!
 • Je bent je bewust dat tech niet alleen een hulpmiddel is voor misdadigers, maar ook vaak een doelwit van criminele activiteiten.
 • Als een vis in het water blijf je up and running mee met de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Gevoelige info vertrouwelijk behandelen is voor jou een automatische reflex.
 • Je hebt oog voor detail en zin voor nauwkeurigheid, maar je verliest ook het groter plaatje niet uit het oog;
 • Je beschikt over een masterdiploma in een financiële richting.
 • Een relevante ervaring van minimum 4 jaar is een vereiste.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Ge├»nformatiseerde test bij de selectieprocedure
Nader te bepalen.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques
Referentienummer: 113139/S4NR