Niveau B - Contractueel

HRM consulent

Dringende externe werving met mogelijkheid tot statutarisering
Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Consulent
Plaats van tewerkstelling
PZ DRUIVENSTREEK
Brusselsesteenweg 145 bus G, 3090 Overijse
Uiterste inschrijvingsdatum
Arbeidsregeling
Andere overeenkomst  
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met zicht op een statutaire job  
Voltijds
Referentienummer
G 5153 N 23 25

Jobomschrijving

Het HR-team geeft inhoud aan een eigentijds en uitdagend HRM-beleid dat past in de visie van het korps.
De consulent HRM is, onder leiding van de coördinator PLIF (personeel – logistiek – IT – financiën) verantwoordelijk voor de personeelsadministratie en coördineert voorstellen om op een professionele en efficiënte manier aan HRM-beleid en -beheer te doen.  Je werkt mee aan projecten en denkt mee na over thema's zoals duurzame inzetbaarheid, langer werken, opleidingsplannen, loopbaanplanning, rekrutering…   


•Je ontwikkelt samen met de PLIF coördinator en collega's binnen de dienst HRM een eigentijds HRM beleid dat past in de visie van het korps en dat focust op de uitdagingen binnen de lokale politie. Thema's als werkbaar werk, duurzame inzetbaarheid, rekrutering,… komen daarbij aan bod. 
•Je signaleert ontwikkelingen en knelpunten binnen het HRM-domein en je doet voorstellen voor aanpassingen van procedures en werkprocessen.
•Je bereidt mee dossiers voor i.v.m. personeelszaken voor politiecollege, politieraad, basisoverlegcomité,… in overleg met de coördinator PLIF   
•Je volgt de personeelsbehoeften op, organogram, functieprofielen, evaluaties, opleidingen, arbeidsongevallen, medische dossiers, arbeidsgeneeskundig toezicht.  
•Je verzorgt het administratief beheer van de personeelsdossiers;       
•Je verzorgt de opvolging van de mobiliteitsbewegingen, de vacatures van het korps en zetelt in de selectiecommissies als secretaris.
•Je bent verantwoordelijk voor het beheer en verwerking van gegevens inzake verlof, ziektedagen, verloning en inconveniënten. 
•Je zorgt voor de externe opvolging van personeelsdossiers, legt contacten met externe diensten, zowel met privé-maatschappijen (o.a. verzekering), arbeidsgeneeskundige dienst, federale politiediensten (o.a. sociaal secretariaat) en andere overheden.          
•Je past op een correcte en coherente manier de regels en procedures toe m.b.t. het (financieel) statuut, de pensioenen, de arbeidsongeschiktheden ingevolge ziekte en arbeidsongevallen, de beroepsonverenigbaarheden,…
•Je werkt mee aan de loopbaanontwikkeling en carrièrezorg, vorming en welzijn in de brede zin. Je bent het aanspreekpunt voor alle personeelsleden wat hun loopbaan betreft.
•Je ondersteunt de beroepsvoorlichters en de mentoren in het begeleiden van nieuwe personeelsleden (ongeacht hun statuut).
•Je bent secretaris van het Basisoverlegcomité (BOC). 

Presentatie vd. politiezone/federale eenheid

Politie Druivenstreek is een jong en gepassioneerd KORPS MET PIT van 81 medewerkers, werkzaam in de gemeenten Overijse en Hoeilaart.
Gedreven door de waarden bescherming, kwaliteit en betrokkenheid, zorgen wij voor wie ons nodig heeft: de burgers, de overheid, maar ook onze eigen medewerkers. “Zorgen voor” is immers de kerngedachte van onze visie.
Wij zetten dan ook volop in op tevreden medewerkers.

Dankzij onze “PIT-premie” kan je een premie voor nuttige talen krijgen en wordt ontspannen naar het werk fietsen volop aangemoedigd, aangezien wij voor al onze medewerkers een gloednieuwe (elektrische) bedrijfsfiets voorzien mét behoud van een fietsvergoeding. Wij geloven immers heel erg in “een gezonde geest in een gezond lichaam”. Vandaar kan je bij ons o.a. ook sporten tijdens de werkuren, wordt er soep en fruit voorzien en is het, ook voor onze interventie-inspecteurs, mogelijk om te telewerken.

Verder kunnen onze medewerkers rekenen op bijzonder kwalitatief materiaal en zet onze zone volop in op het gebruik van de allernieuwste technologieën. Zo beschikte onze zone als eerste over de operationele app FOCUS, hetgeen een enorme meerwaarde vormt voor het terreinwerk. In die optiek rusten we al onze medewerkers ook uit met een kwalitatieve smartphone die zowel voor terreinwerk als voor privégebruik zal dienen.
Denk jij genoeg pit te hebben om ons korps te versterken? Stel jezelf dan kandidaat, want op dit moment zijn we actief op zoek naar interventie-inspecteurs.
Kan je niet wachten om onze zone beter te leren kennen? Klik dan hier om al even virtueel bij ons binnen te stappen.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

•Je bent houder van een diploma niveau B – bachelor.
•Je genoot bij voorkeur een HRM gerelateerde scholing.
•Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring en je hebt een goede kennis van het domein van HRM.
•Affiniteit met de statuten en de organisatie van de politiediensten is een pluspunt, interesse is een must.
•Je bent bereid je continu bij te scholen om op de hoogte te blijven van nieuwe (juridische) ontwikkelingen binnen HRM.
•Je geeft blijk van professionele nieuwsgierigheid door middel van documentatie, het verzamelen van informatie en duiding bij de HRM-thema's die jou worden toevertrouwd.
•Je beschikt over redactionele vaardigheden om volledige, duidelijke, nauwkeurige en begrijpelijke dossiers te kunnen opstellen.
•Je hebt oog voor en een toekomstvisie over een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen bij Veerle Vanmol, PLIF coördinator, tel  02 769 69 30  -  E-mail: pz.druivenstreek.hrm@police.belgium.eu
Sollicitaties verlopen via www.jobpol.be

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot vrijdag 30/06/2023
Stuur een kopie van je sollicitatie naar: pz.druivenstreek.hrm@police.belgium.eu  

Je zal uitgenodigd worden om deel te nemen aan de selectieproeven die toegang verlenen tot de functies niveau B. 

Afhankelijk van het aantal kandidaten kan er door PZ Druivenstreek een schriftelijke en/of praktische proef georganiseerd worden met een uitsluitend karakter. De resterende kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een gesprek met een selectiecommissie. 

  

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Taalpremie kennis nuttige talen
 • Smartphone en abonnement
 • Bedrijfsfiets en kilometervergoeding
 • Met de toekenning van sporturen en een eigen fitnesszaal zetten we in op de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers.
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Maaltijdcheques
Referentienummer: G 5153 N 23 25