Niveau D - Contractueel

medewerker dienst opnet

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Lager secundair of geen diploma
Graad
Bediende
Plaats van tewerkstelling
5417 PZ MEETJESLAND CENTRUM
Raverschootstraat 67, 9900 Eeklo
Uiterste inschrijvingsdatum
Arbeidsregeling
Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur  
Voltijds
Max. aantal inschrijvingen
10
Referentienummer
G 7013 N 22 04

Jobomschrijving

U zal tewerkgesteld worden in de dienst Logistiek/onderhoud en instaan voor:

- opnet burelen politiehuis

- opnet gangen en gemeenschappelijke ruimten politiehuis

- opnet arrestantencomplex

- tijdens weekdagen instaan voor de vaat (vaatwasmachine aanwezig)

- klaarzetten vergaderzalen

 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

 

Je hebt een passie voor poetsen en schoonmaken kent geen geheimen voor jou.

Je bent discreet, integer, onpartijdig, betrouwbaar en loyaal in uw werk.
Je bent creatief, neemt initiatieven en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin je verkeert.
Je beschikt over goede sociale vaardigheden waaronder assertiviteit, conflicthantering, goede contractuele en communicatieve vaardigheden.

Om aan dit profiel te voldoen, verwachten wij:
- punctualiteit, orde en netheid;
- zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren;
- een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken;
- discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit
- dat je zich kunt aanpassen aan de noden van de dienst.

 

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview

Mijn loon & voordelen

 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • eigen personeelsparking + overdekte fietsenstalling
 • één sport per week aangerekend als dienstprestatie
Referentienummer: G 7013 N 22 04