Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Commissaris van politie

Uiterste inschrijvingsdatum
Rang
Commissaris van politie
Referentie
NL-EXTCP-2019
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Een universitair of gelijkgesteld diploma

Aantal vacatures
10
Voorstelling korps/directie/dienst

Als officier zijn de jobopportuniteiten legio. Zo kan je in elk politiekorps aan de slag, of het nu één van de 185 korpsen van Lokale Politie of het korps van de Federale Politie betreft.

Functiebeschrijving

De politieambtenaren van het officierskader zijn bij de start van de loopbaan commissaris van politie. Waar je commissaris van politie kan worden via een intern promotie-examen dat voor de hoofdinspecteurs van politie wordt georganiseerd (interne selectie), kan je voor het officierskader ook op basis van diploma en vanuit de 'markt' gerekruteerd worden(externe selectie).

Deze personeelsleden hebben een volle politiebevoegdheid en uitgesproken leidinggevende taken. Ze nemen immers de aansturing van medewerkers op zich in grotere teams of entiteiten. Vaak ontwikkelt een officier zich in zijn verdere loopbaan tot eindverantwoordelijke op directie- of korpsniveau. Logisch dus dat het competentiemodel voor het officierskader hoge competenties in diverse clusters (managen van informatie, taken, mensen en het managen van de interpersoonlijke relaties en zichzelf) zal omvatten.

Taakgericht zal van de politieambtenaren van het officierskader verwacht worden dat operationele doelstellingen binnen het verantwoordelijkheidsdomein worden gehaald, dat het personeelslid in staat is in het raam van een projectmatige of beleidsmatige aanpak doelstellingen, actieplannen en acties te ontwikkelen. Een boeiende job dus voor wie van uitdagingen gecombineerd met opvolging, bijsturing en rapportering houdt!

Gewenst profiel
 • Belg zijn;
 • de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
 • van onbesproken gedrag zijn;
 • voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • aan de directie van de rekrutering en van de selectie een volledig inschrijvingsdossier bezorgen;
 • een termijn van één jaar tussen kennisgeving van de mislukking voor een eerdere afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor dit officierskader respecteren;
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, noch weigeren zich te onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen terzake zijn bepaald.
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.
Competenties/Specifieke diplomavereisten

De vacatures staan open voor alle kandidaten met een universitair of gelijkgesteld diploma; een kandidaat met een diploma van een studierichting die bestaat uit twee cycli en die gevolgd werd aan een hogeschool voldoet ook aan de diplomavereisten.

Selectieprocedure
 • Dag 1 : De cognitieve vaardigheidsproeven en de sportproef 
 • Dag 2: een commentaarverhandeling : Deze proef beoogt de vaardigheid te evalueren om een tekst te analyseren, adviezen uit te brengen over het onderwerp en een commentaar te geven op een coherente en gestructureerde manier, zowel in termen van inhoud als van vorm.
 • Dag 3 : De persoonlijkheidstesten
 • Dag 4 : De selectiecommissie
 • Dag 5 : De medische proef
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Gratis medische zorgen

Information

Naam
Administratie
Voornaam
OPS
E-mail
gpi.RecSel.Ops.nl@police.belgium.eu

Manager DPPI/A

Naam
Adam
Voornaam
Nathalie