Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Toelatingsvoorwaarden - Beveiligingsagent

Om te solliciteren voor de vacature beveilingsagent moet je voldoen aan een aantal toelatingsvoorwaarden.

Om deel te nemen aan de selectieproeven
 

 • De Belgische nationaliteit bezitten;
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten;
 • Van onbesproken gedrag zijn, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring gekregen mag hebben;
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • Ten minste 17 jaar oud zijn;
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier;
 • Er moet een termijn zijn van één jaar tussen de kennisgeving van de mislukking voor een eerder afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor dezelfde vacature;
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijke verbod om wapens te dragen en zich onthouden van om het even welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen ter zake bepaald zijn;
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling.
   

Bij het starten van de opleiding
 

 • Ten minste 18 jaar oud zijn;
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt;
 • Geslaagd zijn voor de selectieproeven;
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.