Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Inspecteur van politie - Rechtstreekse werving Lokale Politie Brugge

Uiterste inschrijvingsdatum
Rang
Inspecteur van politie
Referentie
2019-INP-PZBRUGGE
Werkplaats
Lodewijk Coiseaukaai 3
8000 Brugge
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van het vereiste diploma of de lessen van het laatste jaar volgen : 6 jaar secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO of KSO) evenals de sociale promotie.

Aantal vacatures
10
Korps/directie/dienst
Lokale Politie Brugge
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De Brugse Politie werft bijkomend 10 inspecteurs aan.  Hiervoor loopt een versneld selectietraject waarvoor je je tot en met 28 oktober 2019 kan inschrijven. Alle proeven die je moet afleggen om aan de politieschool te starten,  zijn gebundeld in 2 weken. Wie hiervoor slaagt, start in april 2020 met de politieopleiding en gaat een jaar later aan de slag bij Politie Brugge.

 

De Lokale Politie van Brugge maakt deel uit van de Geïntegreerde Politie en is actief op het volledige grondgebied van de stad Brugge. Het Brugse politiekorps is het grootste korps van West-Vlaanderen en telt om en bij de 450 medewerkers.

Politiezone Brugge streeft ernaar om zo dicht mogelijk bij de bevolking te staan. Klantvriendelijkheid en bereikbaarheid zijn hierbij cruciaal.

Functiebeschrijving

De gedroomde startersjob voor een rijke en gevarieerde politieloopbaan want je proeft meteen van tal van politietaken!  Het teamlid zal in één van de 4 regio’s in de politiezone Brugge mee vorm geven aan de gebiedsgebonden en gemeenschapsgerichte politiezorg. 

Hij/zij zal de wijkinspecteurs bijstaan voor het beheer van buurtproblemen en het inwinnen van inlichtingen, onder leiding van een hoofdinspecteur kleinere opsporingsonderzoeken uitvoeren en patrouilleren, klachten en aangiftes opnemen,  maar ook ingezet worden voor de dringende politiehulp door de interventiepolitie.

Zoals alle jonge politiemedewerkers verzekeren ook de teamleden regio de ordehandhaving bij de vele evenementen en voetbalwedstrijden en leiden zij in  weekendnachten het jeugdige en bruisende uitgaansleven in de Brugse binnenstad in goede banen.

Gewenst profiel

Specifieke vereisten voor de betrekking:

 • Belg zijn;
 • de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
 • van onbesproken gedrag zijn;
 • voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten;
 • ten minste 17 jaar oud zijn;
 • aan de dienst rekrutering en selectie een volledig inschrijvingsdossier bezorgen;
 • een termijn van één jaar tussen kennisgeving van de mislukking voor een eerdere afgelegde selectieproef en een nieuwe inschrijving voor dit basiskader respecteren;
 • niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen, noch weigeren zich te onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen terzake zijn bepaald;
 • een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling;
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B.
Selectieprocedure

Om aan de politieschool te kunnen starten, moet je enkele toegangsexamens afleggen.

Eens je je hebt ingeschreven en je in aanmerking komt, moet je naar Brussel voor enkele proeven.

Voor dit bijzonder Brugs selectietraject volgen de testen elkaar erg snel op. Alle proeven zijn gebundeld in de eerste 2 weken van december. (2 -13 december)

Er zijn 4 proeven:

 • Sport en cognitieve testen
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Gesprek selectiecommissie (aftoetsen van competenties en integriteit)
 • Medisch onderzoek
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis consultatie in de medische centra van de federale poltie
Gratis medische zorgen

Information

Naam
Work
Voornaam
Politie Brugge
E-mail
work@politiebrugge.be
Telefoon

Manager DPPI/A

Naam
Adam
Voornaam
Nathalie