Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Loonsimulator

Indien u een simulatie van uw wedde wenst te bekijken, dient u via deze link  (bij simulatie) de module "Wedde_Simul_Trait.xls" te downloaden. 

Te volgen procedure
 

Via het startmenu kiest de gebruiker, na de taalkeuze, een vooraf geprogrammeerde simulatie indien hij niet vertrouwd is met de weddematerie, hetzij als Calog-personeelslid, hetzij als operationeel personeelslid:

  • in de rubriek voor het Calog-personeel worden per niveau minimaal 20 simulaties aangeboden;
  • voor het operationeel personeelslid wordt per kader een simulatie gegeven van de beginwedde en de wedde na het volgen van de opleiding.

Na elke selectie kan een print bekomen worden met de berekening van de wedde van bruto tot netto. Het bekomen resultaat blijft indicatief (het betreft immers een simulatie) en kan enkele eurocenten afwijken van de wedde die effectief zou worden toegekend.

De simulaties worden gemaakt op basis van de vigerende wetgeving op fiscaal en sociaal vlak. Zo wordt er, onder andere, rekening gehouden met de wetgeving inzake lage lonen en de gewijzigde wetgeving inzake bedrijfsvoertuigen. 

Het gebruik van de 2e optie, "gepersonaliseerde simulatie", laat meerdere opties toe en is bestemd voor de personeelsdiensten van de geïntegreerde politie.