Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Persoonlijkheidsproeven

Je wordt tijdens de persoonlijkheidsproef aan de hand van verschillende testonderdelen getoetst aan het competentieprofiel. In het competentieprofiel hebben we vastgelegd wat de vereiste persoonlijkheidskenmerken zijn die je dient te bezitten om het politieambt te kunnen uitvoeren.

Na de persoonlijkheidsproef wordt besloten of je:

  • die persoonlijkheidskenmerken bezit
  • over het potentieel beschikt om die persoonlijkheidskenmerken te ontwikkelen
  • momenteel niet over die persoonlijkheidskenmerken beschikt

De persoonlijkheidsproef vindt in regel plaats in de gebouwen van de Dienst Rekrutering en Selectie in Brussel.

Uit welke onderdelen bestaat de persoonlijkheidsproef?

De persoonlijkheidsproef duurt een volledige dag en omvat verschillende onderdelen:

  • een geïnformatiseerde persoonlijkheidsvragenlijst
  • een biografische vragenlijst
  • een gestructureerd interview
  • een situationele beoordelingsproef 

 

Wat houden deze proeven juist in?

Tijdens de geïnformatiseerde persoonlijkheidsproef zal je een aantal uitspraken aangereikt krijgen rond persoonlijkheidseigenschappen. Het is aan jou om aan te geven welke persoonlijkheidseigenschappen wel of al dan niet bij jou passen. Je maakt een zelfbeoordeling van je persoonlijkheid.

Geïnformatiseerde persoonlijkheidsproef

Een biografische vragenlijst is een schriftelijk document waar je een aantal biografische gegevens van jezelf moet invullen, bijvoorbeeld over je studie- en werkverleden. Daarnaast kan je ook een aantal vragen krijgen over je motivatie en moet je een aantal persoonlijkheidskenmerken omschrijven.

Tijdens het gestructureerde interview wordt er gebruik gemaakt van de STAR-methode. Dit is een gedragsgerichte interviewtechniek waarbij er wordt gepeild naar specifieke situaties die je hebt meegemaakt in het (recente) verleden. Je zal dan moeten vertellen wat de omstandigheden waren, hoe je precies hebt gehandeld en wat het resultaat van je actie was.

De situationele beoordelingstest is een geautomatiseerde test van 45 minuten en stelt de kandidaat verschillende situaties voor. Voor elke situatie worden meerdere reacties aangeboden in de vorm van multiple-choice. Op basis van verschillende documenten (e-mails, vergaderverslagen,...) dient de kandidaat de voor hem/haar meest geschikte reactie kiezen om op deze situaties te reageren.