Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Planning Selectie

De dienst Rekrutering en Selectie herneemt haar selectie-activiteiten vanaf maandag 06 april 2020.

Als gevolg van de huidige gezondheidssituatie werden de selectieproeven gedurende twee weken opgeschort. In deze periode werden de nodige voorbereidingen getroffen om de selecties te kunnen herstarten, rekening houdend met de richtlijnen op het vlak van social distancing en hygiëne. Dit zowel in het belang van de kandidaten als van het personeel. Dergelijke maatregelen vereisen uiteraard de nodige aanpassingen, wat ook een impact heeft op het aantal kandidaten dat kan worden toegelaten.

Hierbij willen we je meedelen dat je als kandidaat, in het kader van jouw deelname aan de selectieproeven voor een functie bij de politie, bijgevolg een essentiële verplaatsing moet maken. We raden je dan ook aan om je uitnodigingsbrief mee te nemen om deze verplaatsing te kunnen rechtvaardigen.

Tot slot, willen we je erop attent maken dat het mogelijk is dat de selectieproeven alsnog uitgesteld worden indien wij de nodige veiligheidsmaatregelen niet kunnen garanderen. In dit geval zal je hiervan telefonisch of via mail verwittigd worden.